fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

English Summer Camp 2018
@Pukekohe Intermediate School, Pukekohe, NZ

(โครงการเรียนภาษาภาคฤดูร้อนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ณ เมืองพูเคโคฮี)
ระยะเวลา : 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 11 – 31 มีนาคม 2561

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนผู้รักการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มีอายุระหว่าง 10 – 17 ปี เข้าร่วมโครงการ English Summer Camp ณ ประเทศนิวซีแลนด์ – ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก – ที่โรงเรียน Pukekohe Intermediate School และ Pukekohe High School โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำเมือง Pukekohe เมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างโอ๊คแลนด์ แต่มีความสงบ เรียบร้อย เป็นธรรมชาติ อากาศดี และปลอดภัย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนิยมทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกผักและมันฝรั่งส่งเป็นผลผลิตไปขายทั่วประเทศนิวซีแลนด์

ที่นี่น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English for Speakers of Other Languages – ESOL) และหลักสูตรวิชาการในชั้นเรียนปกติ (Class Integration) ร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ในโรงเรียน พร้อมทัศนศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวกีวี (ชื่อที่ใช้เรียกชาวนิวซีแลนด์) พักกับครอบครัวอุปภัมภ์ (Host Family) โปรแกรมบัดดี้กับชาวนิวซีแลนด์แบบ 1:1 และโปรแกรมพิเศษ! ทัศนศึกษาที่เมือง Rotorua เมืองแห่งสปาของโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น นั่งกระเช้า Gondola, เล่น Luge, ดูการแสดงของแกะหลากหลายพันธุ์ที่ Agrodome, สัมผัสประสบการณ์ใต้พิภพที่ Te Puia Geyser, ชมความงามของทะเลสาบ Rotorua และชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มหากาพย์เรื่องดังอย่าง Lord of The Ring and The Hobbit ที่ Hobbiton Movie Set

btn-more info


 

Pukekohe Intermediate School เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาของรัฐบาลประจำเมือง Pukekohe ตั้งอยู่ห่างจากเมืองใหญ่อ๊อคแลนด์ประมาณ 45 นาที มีประชากรราว 20,000 คน มีชื่อเสียงด้านการแข่งรถ เป็นฟาร์มแลนด์ แหล่งทำการเกษตรหลักเกี่ยวกับพืชผัก มันฝรั่ง ส่งไปทั่วประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวติดชายทะเล สนามกอล์ฟ สนามเทนนิสขนาดใหญ่ ในชุมชนมีร้านค้า ร้านอาหารไทยและญี่ปุ่น โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดพร้อม ตัวเมืองมีความสงบ เป็นธรรมชาติ ปลอดภัย อากาศดี และผู้คนเป็นมิตร โรงเรียน Pukekohe Intermediate School มีนักเรียนราว 630 คน รัฐบาลและกระทรวงการศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนต่างชาติมาก ดังนั้นทุกโรงเรียนจะมีแผนกดูแลนักเรียนต่างชาติและแผนกต่างประเทศที่เสริมทักษะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการเรียนและกีฬาซึ่งโรงเรียนตระหนักถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนที่มาจากต่างชาติ ให้ความดูแลเอาใจใส่ มีระบบการคัดเลือกครอบครัวอุปภัมภ์ (Host Family) ที่ดี ด้วยเหตุผลที่ว่า นักเรียนต้องมีความสุข มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนปรับตัวในการเรียนได้เป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาจารย์ก็มีความเป็นกันเองกับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดการสอนภาษาอังกฤษเสริมให้กับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

ที่นี่นักเรียนต่างชาติจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เน้นทักษะด้านการพูด การฟัง การออกเสียงได้อย่างแคล่วคล่องและถูกต้อง นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง (Maori Culture) และกิจกรรมด้านกีฬาต่างๆ มากมายตามที่นักเรียนสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ควบคู่ไปด้วยกัน

btn-more info


 MAP & LOCATION

btn-more info


กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน

ชมปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ณ Mt. Eden ชมเมืองโอ๊คแลนด์จาก Sky Tower ชมพิพิธภัณฑ์โรโตรัวที่แสดงศิลปะและวัฒนธรรมของชาวเมารี เที่ยวชมฟาร์ม Agrodome และชมการแสดงของสัตว์แสนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044ภาพบรรยากาศในโรงเรียน Pukekohe Intermediate School

[Best_Wordpress_Gallery id=”124″ gal_title=”Pukekohe Intermediate School”]

Facebooktwittermail