fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
แวะอ่านสตอรี่ของน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA กับ บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด (ALC) ในแต่ละปี แชร์ประสบการณ์ตรงจากน้องที่เคยเข้าร่วม พร้อมภาพกิจกรรมต่างๆตลอดการเข้าร่วมโครงการ
โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวลในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่งงานและสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งมีเรื่องราวมากมายแง่คิดและแนวทางในการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน สปริงและซัมเมอร์
ก่อนการตัดสินเลือกงานหรือสมัครการเข้าร่วมโครงการกับอเมริกัน เลิร์นนิ่ง

WORK AND TRAVEL TESTIMONIALS

แชร์ประสบการณ์จากน้องๆ WORK & TRAVEL
with AMERICAN LEARNING

ALC WORK AND TRAVEL GALLERY

รวมภาพกิจกรรมโครงการเวิร์คแอนด์ทราเวลของอเมริกัน เลิร์นนิ่ง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ

L
Scan QR Code Here
Chat with us

พี่รัตน์ I พี่ทราย I พี่โบ I พี่โฟร์ I พี่น๊อฟ I พี่กีต้าร์

โทร. 086-3201990, 081-7141001

อีเมล์: work@american-learning.com

Line OA : @americanlearning

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด (ALC)

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.