fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND
LIFE EXPERIENCES FOR YOUTH
Top 3 of the Safest Country
1 ใน 3 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
Awesome Landscapes
ภูมิทัศน์ที่สวยงามสะดุดตา
Interesting Plants and Creatures
พืชพันธุ์และสัตว์ที่ดูหาไม่ได้ในทวีปอื่น
Previous slide
Next slide

โครงการซัมเมอร์แคมป์
ณ เมืองไครสต์เชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 16 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 ระยะเวลา 3 สัปดาห์

โครงการซัมเมอร์แคมป์ (Summer Camp) หรือค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปิดประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อายุระหว่าง 11-17 ปี ที่ต้องการไปฝึกฝนและเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงในต่างแดน พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงและกับเจ้าของภาษาโดยตรง ผ่านการเข้าห้องเรียนจริงกับเพื่อนๆ ชาวกีวีในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานของรัฐบาล

ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) – ดินแดนแห่งเมฆทอดยาวสีขาว – เป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ (คล้ายกับประเทศญี่ปุ่น) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิกใกล้ขั้วโลกใต้ แบ่งออกเป็น 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะเหนือ และ เกาะใต้

พี่ๆ จะพาน้องๆ มุ่งสู่ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ น้องๆ จะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนชาวกีวีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมีบัดดี้ที่จะคอยเป็นเพื่อนและให้ความช่วยขณะที่ทำกิจกรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ESOL) เพื่อเสริมทักษะในระหว่างเข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

Christchurch Gondola Ride
Methven, New Zealand
Mount Hutt Ski Field
Lake Tekapo and Church of the Good Shepherd, New Zealand
Lake Tekapo
hot spring pools
Hot Spring
A0C4H3 Botanic Gardens and Arts Centre Christchurch South Island New Zealand
Christchurch Botatic Gardens
NK_Hutt_16_Hutt-135.2e16d0ba.fill-900x509
Mount Hutt Ski Field

Program Highlights!

สิ่งที่รวมในราคาค่าโครงการ

ค่ากิจกรรมและท่องเที่ยว

ทริปทัศนศึกษาทั้งหมดที่ระบุในโปรแกรม

ค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์

พร้อมอาหาร 3 มื้อ/วัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

สายการบิน Qantas หรือ Emirates หรือเทียบเท่า

ค่าประกันการเดินทาง

ประเภทประกันกลุ่มวงเงิน 1,500,000 บาท คุ้มครองตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ราคาดังกล่าวยังไม่รวม

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้!

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 081-5660008 (ออม), 094-4190044 (ตาล)
Line ID: alc98 
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.