fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND
LIFE EXPERIENCES FOR YOUTH
Top 3 of the Safest Country
1 ใน 3 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
Awesome Landscapes
ภูมิทัศน์ที่สวยงามสะดุดตา
Interesting Plants and Creatures
พืชพันธุ์และสัตว์ที่ดูหาไม่ได้ในทวีปอื่น
Previous
Next

โครงการซัมเมอร์แคมป์
ณ เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์

11 มีนาคม – 8 เมษายน 2566
ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการซัมเมอร์แคมป์ (Summer Camp) หรือค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปิดประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อายุระหว่าง 11-18 ปี ที่ต้องการไปฝึกฝนและเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงในต่างแดน พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงและกับเจ้าของภาษาโดยตรง ผ่านการเข้าห้องเรียนจริงกับเพื่อนๆ ชาวกีวีในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานของรัฐบาล

ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) – ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว – เป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ (คล้ายกับประเทศญี่ปุ่น) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิกใกล้ขั้วโลกใต้ แบ่งออกเป็น 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะเหนือ และ เกาะใต้

พี่ๆ ALC จะพาน้องๆ มุ่งสู่ เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ น้องๆ จะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนชาวกีวีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมีบัดดี้ที่จะคอยเป็นเพื่อนและให้ความช่วยขณะที่ทำกิจกรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ESOL) เพื่อเสริมทักษะในระหว่างเข้าร่วมโครงการอีกด้วย 

New-Zealand_01

Program Highlights!

ค่าโครงการ 185,000 บาท

สิ่งที่รวมในราคาค่าโครงการ

ค่ากิจกรรมและท่องเที่ยว

ทริปทัศนศึกษาทั้งหมดที่ระบุในโปรแกรม

ค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์

พร้อมอาหาร 3 มื้อ/วัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

สายการบิน Qantas หรือ Emirates หรือเทียบเท่า

ค่าประกันการเดินทาง

ประเภทประกันกลุ่มวงเงิน 1,500,000 บาท คุ้มครองตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ราคาดังกล่าวยังไม่รวม

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้!

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 081-5660008 (ออม), 094-4190044 (ตาล)
Line ID: alc99
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.