fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
WORLD CLASS EDUCATION
ระบบการศึกษาที่มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลกซึ่งมีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ
TOP 3 SAFEST COUNTRIES IN THE WORLD
1 ใน 3 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
GOOD FACILITIES FOR LEARNING
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
PASTORAL CARE FOR INTERNATIONAL STUDENTS
ข้อปฏิบัติในการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ
CO-CURRICULAR ACTIVITIES
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เลือกมากมายตามความสนใจของนักเรียน
Previous slide
Next slide
New Zealand Flag

HIGH SCHOOL ABROAD PROGRAM IN NEW ZEALAND

เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็นเกาะเหนือ และ เกาะใต้ โดยใช้ระบบการศึกษาตามมาตรฐานของอังกฤษ หรือ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) หลักสูตรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงความต้องการของตัวผู้เรียนเป็นหลัก มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยสามารถเข้าเรียนได้ตามระดับชั้นของตนเอง ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ และทางโรงเรียนจะจัดหา Buddy ซึ่งจะเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน เพื่อคอยให้คำแนะนำ น้องๆจะได้มีเพื่อน และปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนได้เร็วขึ้น โดยสามารถเลือกเรียนเป็นระยะเวลาได้ตามต้องการ หรือหากต้องการเรียนจนครบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาเลยก็สามารถทำได้

ทำไมต้องไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

การศึกษาระดับโลก

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จะมอบทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใดบนโลกใบนี้

นักเรียนจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมและภูมิหลังที่แตกต่างกัน และเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่เรียนรู้จากตำราเพียงอย่างเดียว

ปลอดภัยและอบอุ่นเป็นกันเอง

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง มีเสถียรภาพทางการเมือง และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดและมีการทุจริตน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เรามีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูง มีอากาศบริสุทธิ์ มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนอาหารและที่พักที่มีคุณภาพ

โฮมสเตย์ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ในขณะที่สถาบันต่างๆ จะให้การดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความสุขและอุ่นใจที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

การพัฒนาตนเอง

การศึกษาในนิวซีแลนด์คือโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาตนเอง การปลูกฝังทักษะต่างๆ เช่น ความตรงต่อเวลา การบริหารเวลา และความมั่นใจในตนเอง จะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและพึ่งพาตนเองได้

บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ ได้สัมผัสกับการผจญภัยใหม่ๆ และสร้างมิตรภาพที่จะคงอยู่ไปตราบชั่วชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ที่สุดและมีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ความสำเร็จในอาชีพ

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เป็นระบบที่นำไปใช้ได้จริง และเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เปรียบเพราะเริ่มต้นปฏิบัติจริงก่อนใครในตลาดแรงงาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีทักษะส่วนบุคคลอันมีค่า เช่น ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารที่ดี และการนำทีม ซึ่งเป็นทักษะรอบด้านที่นายจ้างทั่วโลกต้องการ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในนิวซีแลนด์มีอัตราการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาสูง และนักเรียนสามารถทำงานที่นี่ได้หลังสำเร็จการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

ระบบ NCEA เป็นระบบการศึกษาหลักสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-13) ในประเทศนิวซีแลนด์ หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย NCEA เทียบได้กับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเอง ระบบ NCEA ยังเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ว่าจ้างทั่วไปและใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและโพลีเทคนิคทั้งในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ

Cambridge International Examinations

ระบบ Cambridge เป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศและเป็นที่รู้จักดีสำหรับมหาวิทยาลัยและผู้ว่าจ้างทั่วโลก ในประเทศนิวซีแลนด์มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระบบ Cambridge กว่า 38 แห่ง บางโรงเรียนเปิดสอนควบคู่ไปกับระบบ NCEA ด้วย

ib-program

International Baccalaureate (IB)

ระบบ IB เป็นอีกหนึ่งระบบที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและมีโรงเรียนจำนวนมากเปิดสอนด้วยระบบ IB สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์มีโรงเรียนกว่า 27 แห่งที่เปิดสอนด้วยระบบนี้ และบางโรงเรียนเปิดสอนควบคู่กับระบบ NCEA ด้วยเช่นกัน

เส้นทางระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

New-Zealand-Education-Journey
Play Video
Play Video

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ยอดเยี่ยมอยู่ทั่วประเทศ โดยนักเรียนจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรียนร่วมชั้นกับชาวนิวซีแลนด์และนักเรียนนานาชาติที่มาจากประเทศอื่นที่สนใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในบรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกด้านของการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่จากบรรดาครูอาจารย์และเข้าถึงการเรียนได้เฉพาะเจาะจงมากกว่า

วัฒนธรรม เนื่องจากชนเผ่าพื้นเมืองเดิมของที่นี่คือ ชาวเมารี หลังจากที่อังกฤษมาปกครอง วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์จึงเป็นวัฒนธรรมของคนอังกฤษ และยังคงรักษารากฐานวัฒนธรรมของชาวเมารีไปด้วย นอกจากนี้ในเมืองใหญ่ ๆ มีผู้คนจากหลายหลายประเทศเริ่มมาอาศัยอยู่มากขึ้น จึงมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมผสม (Melting Pot) เช่น โอ๊คแลนด์ และ เวลลิงตัน

กรุณาเลือกเกาะที่สนใจไปศึกษาต่อ

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 2,800 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
★ เปิดสอนหลักสูตร NCEA และ Cambridge
★ นักเรียนประสบความสำเร็จด้านวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

Cambridge_logo_web1

Cambridge High School

โรงเรียนมัธยมปลายเคมบริดจ์
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: เคมบริดจ์ (Cambridge)
จำนวนนักเรียน: 1,650 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่เป็นมิตร
★ อุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

COMING SOON . . .

fairfield-logo

Fairfield Intermediate School

โรงเรียนมัธยมต้นแฟร์ฟิลด์
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ฮามิลตัน (Hamilton)
จำนวนนักเรียน: 910 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 7-8
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ คลาสพิเศษสอนขี่ม้า
★ คลาสพิเศษสอนเล่นกอล์ฟ

COMING SOON . . .

greenbay_logo_web

Green Bay High School

โรงเรียนมัธยมปลายกรีนเบย์
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 1,455 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โดดเด่นด้านวิชาการ
★ มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน GIFTED

COMING SOON . . .

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ฮามิลตัน (Hamilton)
จำนวนนักเรียน: 2,170 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ #50 ในการจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
★ เป็นสมาชิก SUPER 8 กลุ่มโรงเรียนชายล้วนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม »

henderson_logo_web

Henderson High School

โรงเรียนมัธยมปลายเฮนเดอร์สัน
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 985 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เน้นความสุดยอดด้านวิชาการ
★ มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน GIFTED

COMING SOON . . .

Johnpaul_logo_web

John Paul College

โรงเรียนมัธยมปลายจอห์นพอล
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนกึ่งรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 1,200 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หลักสูตรพิเศษด้านการบิน
★ หลักสูตรเสริมด้านกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ ปีนผา จักรยานภูเขา และเทนนิส

COMING SOON . . .

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: พุเคโคเฮ (Pukekohe)
จำนวนนักเรียน: 780 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 7-8
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนและใช้ชีวิตในอนาคต
★ มีระบบสำหรับผู้ปกครองให้สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 2,800 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
★ เปิดสอนหลักสูตร NCEA และ Cambridge
★ นักเรียนประสบความสำเร็จด้านวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

Cambridge_logo_web1

Cambridge High School

โรงเรียนมัธยมปลายเคมบริดจ์
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: เคมบริดจ์ (Cambridge)
จำนวนนักเรียน: 1,650 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่เป็นมิตร
★ อุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

COMING SOON . . .

fairfield-logo

Fairfield Intermediate School

โรงเรียนมัธยมต้นแฟร์ฟิลด์
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ฮามิลตัน (Hamilton)
จำนวนนักเรียน: 910 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 7-8
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ คลาสพิเศษสอนขี่ม้า
★ คลาสพิเศษสอนเล่นกอล์ฟ

COMING SOON . . .

greenbay_logo_web

Green Bay High School

โรงเรียนมัธยมปลายกรีนเบย์
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 1,455 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โดดเด่นด้านวิชาการ
★ มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน GIFTED

COMING SOON . . .

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ฮามิลตัน (Hamilton)
จำนวนนักเรียน: 2,170 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ #50 ในการจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
★ เป็นสมาชิก SUPER 8 กลุ่มโรงเรียนชายล้วนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม »

henderson_logo_web

Henderson High School

โรงเรียนมัธยมปลายเฮนเดอร์สัน
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 985 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เน้นความสุดยอดด้านวิชาการ
★ มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน GIFTED

COMING SOON . . .

Johnpaul_logo_web

John Paul College

โรงเรียนมัธยมปลายจอห์นพอล
สหศึกษา

ประเภท: โรงเรียนกึ่งรัฐบาล
เมือง: อ๊อคแลนด์ (Auckland)
จำนวนนักเรียน: 1,200 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หลักสูตรพิเศษด้านการบิน
★ หลักสูตรเสริมด้านกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ ปีนผา จักรยานภูเขา และเทนนิส

COMING SOON . . .

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: พุเคโคเฮ (Pukekohe)
จำนวนนักเรียน: 780 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 7-8
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนและใช้ชีวิตในอนาคต
★ มีระบบสำหรับผู้ปกครองให้สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนกึ่งรัฐบาล
เมือง: ดะนิดีน (Dunedin)
จำนวนนักเรียน: 680 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 7-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โรงเรียนมีขนาดเล็ก ดูแลทั่วถึง
★ ค่าเรียนไม่สูงเกินไป

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ดะนิดีน (Dunedin)
จำนวนนักเรียน: 795 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โรงเรียนเก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศนิวซีแลนด์
★ โดดเด่นทั้งด้านกีฬาและวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ดะนิดีน (Dunedin)
จำนวนนักเรียน: 810 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของซีกโลกใต้
★ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศจำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม »

TimaruBHS_logo_web1

Timaru Boys' High School

โรงเรียนมัธยมปลายทีมารูบอย
ชายล้วน

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ทีมารู (Timaru)
จำนวนนักเรียน: 635 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หลักสูตรเสริมด้านการบิน
★ โดดเด่นด้านวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ทีมารู (Timaru)
จำนวนนักเรียน: 435 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หลักสูตรเสริมด้านการบิน
★ สนับสนุนความเป็นผู้นำและความมั่นใจให้นักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: เนลสัน (Nelson)
จำนวนนักเรียน: 1,600 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ มีห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษ
★ อุปกรณ์การเรียนทันสมัยและอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนทุกสาขาที่เปิดสอน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: โออามารู (Oamaru)
จำนวนนักเรียน: 2,170 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เน้นด้านวิชาการ
★ มีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตทั้งด้านวัฒนธรรม กีฬา และการสร้างตัวตนของนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: โออามารู (Oamaru)
จำนวนนักเรียน: 410 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุกคนสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต
★ สนับสนุนความเป็นผู้นำ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนกึ่งรัฐบาล
เมือง: ดะนิดีน (Dunedin)
จำนวนนักเรียน: 680 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 7-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โรงเรียนมีขนาดเล็ก ดูแลทั่วถึง
★ ค่าเรียนไม่สูงเกินไป

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ดะนิดีน (Dunedin)
จำนวนนักเรียน: 795 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โรงเรียนเก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศนิวซีแลนด์
★ โดดเด่นทั้งด้านกีฬาและวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ดะนิดีน (Dunedin)
จำนวนนักเรียน: 810 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของซีกโลกใต้
★ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศจำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม »

TimaruBHS_logo_web1

Timaru Boys' High School

โรงเรียนมัธยมปลายทีมารูบอย
ชายล้วน

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ทีมารู (Timaru)
จำนวนนักเรียน: 635 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หลักสูตรเสริมด้านการบิน
★ โดดเด่นด้านวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: ทีมารู (Timaru)
จำนวนนักเรียน: 435 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ หลักสูตรเสริมด้านการบิน
★ สนับสนุนความเป็นผู้นำและความมั่นใจให้นักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: เนลสัน (Nelson)
จำนวนนักเรียน: 1,600 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ มีห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษ
★ อุปกรณ์การเรียนทันสมัยและอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนทุกสาขาที่เปิดสอน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: โออามารู (Oamaru)
จำนวนนักเรียน: 2,170 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เน้นด้านวิชาการ
★ มีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตทั้งด้านวัฒนธรรม กีฬา และการสร้างตัวตนของนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ประเภท: โรงเรียนรัฐบาล
เมือง: โออามารู (Oamaru)
จำนวนนักเรียน: 410 คน
ระดับชั้นที่เปิดสอน: Year 9-13
จุดเด่นของโรงเรียน:
★ เตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุกคนสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต
★ สนับสนุนความเป็นผู้นำ

ข้อมูลเพิ่มเติม »

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน ฟรี! ไม่มีค่าดำเนินการในการทำเรื่องไปเรียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 081-5660008 (ออม), 094-4190044 (ตาล)
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับทีมงาน
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID