fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC 2025

OUR PROGRAMS

WORK AND TRAVEL IN USA

WORK AND TRAVEL IN USA

โครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อหาประสบการณ์ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปิดภาคเรียน พัฒนาภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3 - 4 เดือน ในโรงแรม สวนสนุก ร้านอาหาร ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม

HIGH SCHOOL EXCHANGE

HIGH SCHOOL EXCHANGE

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศและพักอาศัยกับ Host Family หรือ Dormitory
ข้อมูลเพิ่มเติม

AU PAIR IN USA

AU PAIR IN USA

โครงการออแพร์ เป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-26 ปีเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกัน ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นเวลา 1-2 ปี พร้อมรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ และท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเพิ่มเติม

SUMMER CAMP

SUMMER CAMP

โครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคฤดูร้อนในประเทศต่างประเทศ เหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 11 - 17 ปี ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษและเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมและพักอาศัยกับ Host Family
ข้อมูลเพิ่มเติม

INTERNSHIP AND TRAINING

INTERNSHIP AND TRAINING

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกงานในด้านที่เรียนจบหรือมีประสบการณ์ทำงานมาในบริษัทหรือองค์กรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 6 - 18 เดือน เพื่อเรียนรู้การทำงานจริงและนำมาพัฒนาในสายงานของตนภายหลังจบโครงการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

STUDY ABROAD

STUDY ABROAD

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศตามระยะเวลาที่ต้องการ ในสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ ซึ่งมีคลาสต่างๆมากมายอาทิ English Course, Diploma, Bachelor Degree และ Master Degree
ข้อมูลเพิ่มเติม

WORK AND TRAVEL IN USA

WORK AND TRAVEL IN USA

โครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อหาประสบการณ์ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปิดภาคเรียน พัฒนาภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ในโรงแรม สวนสนุก ร้านอาหาร ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม

INTERNSHIP AND TRAINING

INTERNSHIP AND TRAINING

สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกงานในด้านที่เรียนจบหรือมีประสบการณ์ทำงานมาในบริษัทหรือองค์กรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 6-18 เดือน เพื่อเรียนรู้การทำงานจริงและนำมาพัฒนาในสายงานของตนภายหลังจบโครงการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

HIGH SCHOOL EXCHANGE

HIGH SCHOOL EXCHANGE

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศและพักอาศัยกับ Host Family หรือ Dormitory
ข้อมูลเพิ่มเติม

AU PAIR IN USA

AU PAIR IN USA

โครงการออแพร์ เป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-25 ปีเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกัน ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นเวลา 1-2 ปี พร้อมรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ และท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเพิ่มเติม

STUDY ABROAD

STUDY ABROAD

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ ซึ่งมีคลาสต่าง ๆ มากมายทั้ง Language Courses, Certificates & Diplomas, Bachelor's Degree และ Master's Degree
ข้อมูลเพิ่มเติม

SUMMER CAMP

SUMMER CAMP

โครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคฤดูร้อนในประเทศต่างประเทศ เหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 11 - 17 ปี ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษและเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมและพักอาศัยกับ Host Family
ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเราตามช่องทางดังต่อไปนี้

โทร. 02-6190044 (สำนักงาน)
Line Official: @americanlearning
อีเมล์: contact@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID