fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

แบบฟอร์มขอข้อมูลโครงการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศ
(High School Study Abraod Program)

🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 🇨🇦 แคนาดา 🇳🇿 นิวซีแลนด์ 🇬🇧 อังกฤษ

การกรอกข้อมูลดังกล่าวไม่นับเป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นเพียงการเก็บข้อมูลของทางบริษัทฯ เพื่อประกอบการแนะนำและให้ข้อมูลเท่านั้น
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ