fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Previous slide
Next slide

ลงทะเบียนสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC

 บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2-5 สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC รุ่นปี 2024-2025 ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ (เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป) สอบฟรีตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ :   1. สำเนาผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี       2. สำเนาบัตรประชาชน      

แจ้งหัวข้อ :     เอกสารสมัครสอบ (แจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมแนบเอกสาร)

Line Official : @alchighschool หรือ คลิกแอดไลน์เพื่อส่งเอกสารสมัครสอบ