fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Previous
Next

ลงทะเบียนสอบเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2-5 มีอายุระหว่าง 14-17 ปี สอบเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ ปี 2023/24 (เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป) โดยนักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ :   1. สำเนาผลการเรียน 2 ปีย้อนหลัง       2. สำเนา บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน      3. สลิปค่าสมัครสอบ 

แจ้งหัวข้อ :     เอกสารสมัครสอบ (แจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมแนบเอกสาร)

Line Official : คลิกแอดไลน์เพื่อส่งเอกสารสอบ