fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

AUPAIR IN USA
LET'S BECOME AU PAIR IN AMERICA

โครงการออแพร์ ในสหรัฐอเมริกา

   โครงการ ออแพร์ ในอเมริกา (AUPAIR in USA) คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอเมริกันในฐานะ Au Pair เป็นระยะเวลา 1-2 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การควบคุมของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (THE U.S. DEPARTMENT OF STATE หรือ DOS) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันผ่านการดูแลเด็กและ ออแพร์ จะพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันตลอดระยะเวลาของโครงการ ภายใต้วีซ่าประเภท J-1 (CULTURAL EXCHANGE VISITOR VISA)

   ผู้เข้าร่วมโครงการ AU PAIR จะพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันและทำหน้าที่ดูแลเด็ก ออแพร์จะได้รับประสบการณ์มากมายจากการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกันเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการทำงาน รวมถึงเปิดประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในอเมริกาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี พร้อมรับทุนการศึกษาและค่าตอบแทนระหว่างเข้าร่วมโครงการออแพร์

au pair host family in usa

EXCHANGE CULTURE

Au Pair ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกันที่ผ่านการตรวจสอบจาก AuPairCare พร้อมที่พักและอาหารตลอดปี

au pair in america

CHILDCARE

Au Pair ทำหน้าที่ดูแลเด็กกับครอบครัวอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี พร้อมค่าตอบแทน ด้วยวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor)

au pair exchange culture in USA

STUDY

Au Pair ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา $500 ต่อปี จากครอบครัวชาวอเมริกัน เพื่อเรียนในสิ่งที่สนใจ และพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

au pair experience to travel in usa

TRAVEL

Au Pair มีโอกาสท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา กับพักร้อน 10 วันต่อปี และ วันท่องเที่ยวท้ายโครงการหลังจบโครงการออแพร์อีกไม่เกิน 30 วัน

Become part of American Family

Exchange Cultures Improve English Skill Gain Life Experiences Travel in USA

PREPARE YOURSELF TO BECOME AU PAIR

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ออแพร์

   ผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากำหนด และสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ก่อนอายุครบ 27 ปี บริบูรณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการออแพร์ และนอกจากออแพร์เองแล้ว ทาง Host Family ก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของทั้งออแพร์และครอบครัวอเมริกัน

สอบถามโครงการออแพร์เพิ่มเติม โทร. 087-5660008

หน้าที่ความรับผิดชอบของออแพร์

au pair in usa safety

SAFETY

Au Pair in USA - take care children

CARING

au pair in america

TEACHING

au pair in america

SUPPORTING

au pair in america

ENTERTAINING

   นอกจากออแพร์ จะได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอเมริกันเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งทางด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพิ่มความมั่นใจในตนเอง รวมถึงพัฒนาภาษากับเจ้าของภาษา ออแพร์จะมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็ก โดยทำหน้าที่ดูแลเด็กไม่เกิน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีวันหยุด 1 ½ – 2 วัน ต่อสัปดาห์ พร้อมวันพักร้อน 10 วันต่อปี โดยออแพร์มีหน้าที่ดังนี้

โครงการออแพร์ (Au Pair) ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS)
ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ออแพร์อเมริกา น้องซิ้งค์ ชนนธร ออแพร์รัฐโคโลราโด

ออแพร์อเมริกา น้องนัส นัสริน ออแพร์นิวยอร์ค/แคลิฟอร์เนีย

AU PAIR BY AMERICAN LEARNING

   บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด มีประสบการณ์ดูแล โครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อ ในหลากหลายประเทศและดำเนินโครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2003 เราดูแลผู้เข้าร่วม โครงการออแพร์ อย่างมืออาชีพ พร้อมทีมสนับสนุนในทุกด้าน ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ออแพร์ การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการติดต่อประสานงานต่างๆ โดยมี AuPairCare by Intrax เป็นพาร์ทเนอร์ ซึ่ง AuPairCare เป็นหนึ่งในเอเจนซี่แรกที่ดำเนินการโครงการออแพร์มาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 และเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิก IAPA – International Au Pair Association หรือ สมาคมออแพร์นานาชาติ และ Alliance for International Educational and Cultural Exchange (พันธมิตรเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ) โดยมี ออแพร์ จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโครงการมาแล้วมากกว่า 60,000 คน และยังมีผู้ได้รับรางวัล Au Pair of the Year Award in 2015 โดย AuPairCare ยังทำหน้าที่คัดเลือกโฮสแฟมิลี่ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ U.S. Department of States และเป็นสปอนเซอร์วีซ่าเพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการ ออแพร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินและ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบครบวงจรอีกด้วย

AU PAIR LOCAL SUPPORT IN USA

available au pair location in America

ออแพร์ ทุกคน และ Host Family จะมีที่ปรึกษาโครงการออแพร์ หรือ Area Director ที่จัดหาโดย AuPairCare กระจายอยู่ทั่วอเมริกาเพื่อคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการออแพร์ ให้ความช่วยเหลือ และดูแล ออแพร์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ พร้อมจัดกิจกรรม Au Pair Meeting ให้ออแพร์ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพบปะกับออแพร์จากนานาชาติที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกันในแบบอเมริกันอีกด้วย

au pair experience in USA
Our Aupair

ออแพร์ – ดักแด้ ฐิรนันท์

ออแพร์ ดักแด้ ฐิรนันท์Au Pair in Hanover, MDwith Imperatrice Family สวัสดีจ้า เราชื่อ ดักแด้ เป็นออแพร์อยู่ที่ เมือง Hanover รัฐ Maryland บ้านที่มาอยู่ด้วยเราดูน้องผู้ชายสองคนตัวเล็ก

Read More »

For more detail please contact:

โทร. 087-5660008
Line ID: @aupair.alc
อีเมล์: aupair@american-learning.com

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

SCAN QR CODE
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID