fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

AUPAIR IN USA

EXCHANGE CULTURE
AS AN AU PAIR IN AMERICA

โครงการออแพร์ ในสหรัฐอเมริกา

   Au Pair in USA – ออแพร์อเมริกาคืออะไร? โครงการออแพร์คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยออแพร์จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันโดยตรงผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอเมริกัน (Host Family) และออแพร์มีหน้าที่ดูแลเด็กในครอบครัว (Host Children) พร้อมรับค่าตอบแทนเป็นเงิน $215 ต่อสัปดาห์ ระหว่างโครงการ ออแพร์จะได้พัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทำกิจกรรมที่หลากหลายกับครอบครัวอเมริกันและเพื่อนๆออแพร์จากนานาประเทศทั่วโลก ท่องเที่ยวในอเมริกาในช่วงวันหยุดพักร้อน และยังได้เข้าเรียนในคอร์สระยะสั้นที่สนใจโดยครอบครัว Host Family ให้เงินสนับสนุนเพื่อเรียนเป็นจำนวน $500 ต่อปี

   โครงการออแพร์ในอเมริกา เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้วัฒนาธรรมที่แตกต่าง ในขณะเดียวกันออแพร์จะได้นำเสนอวัฒนธรรมไทยให้ครอบครัวอเมริกันได้เรียนรู้ไปด้วยในตัว โดยโครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ U.S. Department of State หรือ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และออแพร์จะเข้าร่วมโครงการด้วยวีซ่าประเภท J-1 Cultural Exchange Visitor

สิ่งที่ออแพร์ในอเมริกาจะได้รับ
พิเศษ!! เป็นออแพร์กับ ALC และ AuPairCare
รับค่าตอบแทน $215 ต่อสัปดาห์*

*AuPairCare minimum weekly stipend is $215 per week which is higher than the U.S. Department of State minimum. This stipend affects AuPairCare participants with a new match or extension that is finalized on or after January 3, 2023. Host families and au pairs are free to agree to a weekly stipend even higher than the $215 per week minimum.

EXCHANGE CULTURE

Au Pair ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกันที่ผ่านการตรวจสอบจาก AuPairCare พร้อมที่พักและอาหารตลอดปี

CHILDCARE

Au Pair ทำหน้าที่ดูแลเด็กกับครอบครัวอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี พร้อมค่าตอบแทน ด้วยวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor)

STUDY

Au Pair ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา $500 ต่อปี จากครอบครัวชาวอเมริกัน เพื่อเรียนในสิ่งที่สนใจ และพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

TRAVEL

Au Pair มีโอกาสท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา กับพักร้อน 10 วันต่อปี และ วันท่องเที่ยวท้ายโครงการหลังจบโครงการออแพร์อีกไม่เกิน 30 วัน

Become part of American Family

Exchange Cultures Improve English Skill Gain Life Experiences Travel in USA

PREPARE YOURSELF TO BECOME AU PAIR

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ออแพร์

   ผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากำหนด และสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ก่อนอายุครบ 27 ปี บริบูรณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการออแพร์ และนอกจากออแพร์เองแล้ว ทาง Host Family ก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของทั้งออแพร์และครอบครัวอเมริกัน

สอบถามโครงการออแพร์เพิ่มเติม โทร. 087-5660008

หน้าที่ความรับผิดชอบของออแพร์

SAFETY

CARING

TEACHING

SUPPORTING

ENTERTAINING

   นอกจากออแพร์ จะได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอเมริกันเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งทางด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเพิ่มความมั่นใจในตนเอง รวมถึงพัฒนาภาษากับเจ้าของภาษา ออแพร์จะมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็ก โดยทำหน้าที่ดูแลเด็กไม่เกิน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีวันหยุด 1 ½ – 2 วัน ต่อสัปดาห์ พร้อมวันพักร้อน 10 วันต่อปี โดยออแพร์มีหน้าที่ดังนี้

โครงการออแพร์ (Au Pair) ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS)
ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ออแพร์อเมริกา น้องซิ้งค์ ชนนธร ออแพร์รัฐโคโลราโด

ออแพร์อเมริกา น้องนัส นัสริน ออแพร์นิวยอร์ค/แคลิฟอร์เนีย

AU PAIR BY AMERICAN LEARNING

   บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด มีประสบการณ์ดูแล โครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อ ในหลากหลายประเทศและดำเนินโครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2003 เราดูแลผู้เข้าร่วม โครงการออแพร์ อย่างมืออาชีพ พร้อมทีมสนับสนุนในทุกด้าน ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ออแพร์ การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการติดต่อประสานงานต่างๆ โดยมี AuPairCare by Intrax เป็นพาร์ทเนอร์ ซึ่ง AuPairCare เป็นหนึ่งในเอเจนซี่แรกที่ดำเนินการโครงการออแพร์มาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 และเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิก IAPA – International Au Pair Association หรือ สมาคมออแพร์นานาชาติ และ Alliance for International Educational and Cultural Exchange (พันธมิตรเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ) โดยมี ออแพร์ จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโครงการมาแล้วมากกว่า 60,000 คน และยังมีผู้ได้รับรางวัล Au Pair of the Year Award in 2015 โดย AuPairCare ยังทำหน้าที่คัดเลือกโฮสแฟมิลี่ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ U.S. Department of States และเป็นสปอนเซอร์วีซ่าเพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการ ออแพร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินและ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบครบวงจรอีกด้วย

AU PAIR LOCAL SUPPORT IN USA

ออแพร์ ทุกคน และ Host Family จะมีที่ปรึกษาโครงการออแพร์ หรือ Area Director ที่จัดหาโดย AuPairCare กระจายอยู่ทั่วอเมริกาเพื่อคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการออแพร์ ให้ความช่วยเหลือ และดูแล ออแพร์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ พร้อมจัดกิจกรรม Au Pair Meeting ให้ออแพร์ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพบปะกับออแพร์จากนานาชาติที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกันในแบบอเมริกันอีกด้วย

au pair american learning experience
Our Aupair

ออแพร์ – ออม ปวิตรา

ออแพร์ ออม ปวิตรา Au Pair in Pittsburgh, PA with Agrawal Family ทำไมถึงตัดสินใจไปเป็นออแพร์ในอเมริกา? ยอมรับว่าออมไม่เคยรู้จักโครงการออแพร์มาก่อนเลยคะ กระทั่งใกล้เรียนจบ อยากลองไปต่างประเทศดู เพื่อนเลยแนะนำให้ลองเข้าไปคุยกะพี่ๆที่ American Learning

Read More »
au pair experience in USA
Our Aupair

ออแพร์ – คุกกี้ พรสุดา

คุกกี้ พรสุดา Au Pair in San Diego, CA with Gdowski Family สวัสดีคะ ชื่อคุกกี้ค่ะ จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนนี้อาศัยอยู่ที่เมือง San Diego รัฐ

Read More »
Our Aupair

ออแพร์ – พิมพ์ ธนัญญา

ออแพร์ พิมพ์ ธนัญญาAu Pair in Minnetonka, MNwith Johnson Family ทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการออแพร์?  ตอนแรกที่พิมพ์ ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะว่า โดยพื้นฐานภาษาอังกฤษเราแย่มาก เราเรียนภาษาอังกฤษที่ไทยเยอะมาก แต่ก็ยังไม่เก่งขึ้นเพราะเวลาเราออกมานอกห้องเรียนเราก็พูดภาษาไทยเหมือนเดิม พิมพ์เลยเริ่มสนใจอยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศค่ะ เพราะถ้าเราไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศยังไงภาษาเราก็ต้องดีขึ้น

Read More »

For more detail please contact:

โทร. 087-5660008
Line ID: @aupair.alc
อีเมล์: aupair@american-learning.com

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

SCAN QR CODE
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID