fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

เรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
(STUDY ABROAD IN USA)

สหรัฐอเมริกา ประเทศแห่งเสรีภาพที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งในชีวิต การเลือกเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำให้น้องๆ จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย คือ มีวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติปะปนกัน ได้รู้จักภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ แบบจีน แบบอเมริกัน แบบเม็กซิกัน แบบคนไทย โรงเรียนภาษามีแทบทุกเมืองให้ได้เลือกกันเยอะมาก คอร์สที่จะเลือกเรียนได้ มีตั้งแต่ ภาษาอังกฤษทั่วไป คอร์สติวเข้มสำหรับสอบ TOEFL คอร์สประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อต่อเข้ามหาวิทยาลัย

วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเดินทางเข้าประเทศด้วย วีซ่านักเรียน (Student Visa) ประเภท F-1 ซึ่งโดยปกติผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนจะได้รับวีซ่าอายุ 1-5 ปี อันหมายถึง น้อง ๆ สามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดระยะเวลา 1-5 ปีโดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่เมื่อมีความประสงค์จะต่อคอร์สเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียน/เมืองที่เรียน และก่อนที่น้องจะสามารถขอวีซ่าได้ จะต้องได้รับการอนุมัติเข้าเรียนจากทางโรงเรียนที่สมัครเรียนก่อน

ทั้งนี้ผลการพิจารณาวีซ่ารวมถึงอายุของวีซ่าที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองผลการพิจารณาใด ๆ ได้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 สำหรับผู้ที่เดินทางไปเรียนภาษา

   1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่ได้สมัครเรียน ไม่ขาด ลา หรือมาสายเกินกำหนดที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถทำงานนอกเขตสถาบันสอนภาษาได้
   3. หลังเรียนจบตามหลักสูตรที่ได้ลงเรียนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 60 วันโดยนับจากวันจบหลักสูตร

การเลือกโรงเรียน

ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนของแต่ละบุคคลล้วนแตกต่างกันไป เช่น ชื่อเสียงของโรงเรียน หลักสูตรที่เปิดสอน ราคา สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศในการเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยเรียน ฯลฯ ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับโรงเรียนที่สนใจได้จากตารางข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ให้ด้านล่างซึ่งทุกโรงเรียนได้รับอนุญาตจาก Accrediting Council for Continuing Education and Training หรือ ACCET ให้เปิดสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานตามกฎของกรมการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงทุกช่องทาง

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

     สหรัฐอเมริกา ประเทศแห่งเสรีภาพที่หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งในชีวิต การเลือกเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำให้น้องๆ จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย คือ มีวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติปะปนกัน ได้รู้จักภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ แบบจีน แบบอเมริกัน แบบเม็กซิกัน แบบคนไทย โรงเรียนภาษามีแทบทุกเมืองให้ได้เลือกกันเยอะมาก คอร์สที่จะเลือกเรียนได้ มีตั้งแต่ ภาษาอังกฤษทั่วไป คอร์สติวเข้มสำหรับสอบ TOEFL คอร์สประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อต่อเข้ามหาวิทยาลัย

วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเดินทางเข้าประเทศด้วย วีซ่านักเรียน (Student Visa) ประเภท F-1 ซึ่งโดยปกติผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนจะได้รับวีซ่าอายุ 1-5 ปี อันหมายถึง น้อง ๆ สามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดระยะเวลา 1-5 ปีโดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่เมื่อมีความประสงค์จะต่อคอร์สเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียน/เมืองที่เรียน และก่อนที่น้องจะสามารถขอวีซ่าได้ จะต้องได้รับการอนุมัติเข้าเรียนจากทางโรงเรียนที่สมัครเรียนก่อน

ทั้งนี้ผลการพิจารณาวีซ่ารวมถึงอายุของวีซ่าที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับขึ้นอยู่กับการดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองผลการพิจารณาใด ๆ ได้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 สำหรับผู้ที่เดินทางไปเรียนภาษา

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่ได้สมัครเรียน ไม่ขาด ลา หรือมาสายเกินกำหนดที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถทำงานนอกเขตสถาบันสอนภาษาได้
3. หลังเรียนจบตามหลักสูตรที่ได้ลงเรียนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 60 วันโดยนับจากวันจบหลักสูตร

การเลือกโรงเรียน

ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนของแต่ละบุคคลล้วนแตกต่างกันไป เช่น ชื่อเสียงของโรงเรียน หลักสูตรที่เปิดสอน ราคา สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศในการเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยเรียน ฯลฯ ทั้งนี้น้องๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับโรงเรียนที่สนใจได้จากตารางข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ให้ด้านล่างซึ่งทุกโรงเรียนได้รับอนุญาตจาก Accrediting Council for Continuing Education and Training หรือ ACCET ให้เปิดสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานตามกฎของกรมการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงทุกช่องทาง

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

บริการของเรา ALC

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) รัฐแคลิฟอร์เนีย

ELS LANGUAGE CENTERS

ตั้งอยู่ใน Dominican University of California
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,732
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (ELI)

ตั้งอยู่บนตึก Embarcadero Center
$ 235 ต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,730
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,810
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,620
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Fisherman's Wharf
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

ตั้งอยู่ใน Dominican University of California
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (ELI)

ตั้งอยู่บนตึก Embarcadero Center
$ 235 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,730
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,810
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,620
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Fisherman's Wharf
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2023

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34 บาท

เมืองลอสแองเจลิส (Los Angeles) รัฐแคลิฟอร์เนีย

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Santa Monica
$ 320 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $4,560
 • เรียน 6 เดือน ราคา $8,160
 • เรียน 12 เดือน ราคา $15,360
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

ตั้งอยู่ใน University of La Verne
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

COLUMBIA WEST COLLEGE (CWC)

ตั้งอยู่ในย่าน Korea Town
$300
$ 240 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,400
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,500
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,500
อัพเดท 2023

LANGUAGE SYSTEMS INTERNATIONAL (LSI)

Downtown | South Bay | Orange County
$ 152 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,115
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,853
 • เรียน 12 เดือน ราคา $7,295
อัพเดท 2023

USC INTERNATIONAL ACADEMY

University of Southern California
$ 3,100 เริ่มต้นต่อคอร์ส
 • INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
 • Academic Semester (14 weeks) $6,200
 • Extended Academic Semester (21 weeks) $9,300
 • Summer (7 weeks) $3,100
อัพเดท 2023

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Santa Monica
$ 320 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $4,560
 • เรียน 6 เดือน ราคา $8,160
 • เรียน 12 เดือน ราคา $15,360
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

ตั้งอยู่ใน University of La Verne
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

COLUMBIA WEST COLLEGE (CWC)

ตั้งอยู่ในย่าน Korea Town
$300
$ 240 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,400
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,500
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,500
อัพเดท 2023

LANGUAGE SYSTEMS INTERNATIONAL (LSI)

Downtown | South Bay | Orange County
$ 152 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,115
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,853
 • เรียน 12 เดือน ราคา $7,295
อัพเดท 2023

USC INTERNATIONAL ACADEMY

University of Southern California
$ 3,100 เริ่มต้นต่อคอร์ส
 • INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
 • Academic Semester (14 weeks) $6,200
 • Extended Academic Semester (21 weeks) $9,300
 • Summer (7 weeks) $3,100
อัพเดท 2023

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34 บาท

มหานครนิวยอร์ก (New York City) รัฐนิวยอร์ก

ELS LANGUAGE CENTERS

ตั้งอยู่ตรงข้าม Battery Park en Manhattan
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

NEW YORK LANGUAGE CENTER (NYLC)

Manhattan | Jackson Heights
$ 165 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,100
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

ตั้งอยู่ตรงข้าม Battery Park en Manhattan
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

NEW YORK LANGUAGE CENTER (NYLC)

Manhattan | Jackson Heights
$ 165 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,100
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
อัพเดท 2023

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34 บาท

รัฐฟลอริดา (Florida)

ELS LANGUAGE CENTERS

Eckerd College, St. Petersburg
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

Florida Institute of Technology, Melbourne
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

University of Tampa
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

Miami
$ 140 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,280
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,720
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

Aventura
$ 140 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,280
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,720
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

Aventura
$ 140 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,280
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,720
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

Eckerd College, St. Petersburg
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

Florida Institute of Technology, Melbourne
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

ELS LANGUAGE CENTERS

University of Tampa
$415
$ 311 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

Miami
$ 140 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,280
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,720
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

Fort Lauderdale
$ 140 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,280
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,720
อัพเดท 2023

TALK ENGLISH SCHOOLS

Aventura
$ 140 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,280
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,960
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,720
อัพเดท 2023

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34 บาท

เมืองอื่น ๆ : Pacific Time Zone

รัฐแคลิฟอร์เนีย | รัฐวอชิงตัน | รัฐเนวาดา | รัฐโอเรกอน + รัฐฮาวาย

เมืองซานดิเอโก (San Diego)
รัฐแคลิฟอร์เนีย

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Downtown | Pacific Beach
$ 320 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $4,560
 • เรียน 6 เดือน ราคา $8,160
 • เรียน 12 เดือน ราคา $15,360
อัพเดท 2023

เมืองซีแอตเทิล (Seattle)
รัฐวอชิงตัน

ALPS LANGUAGE SCHOOL

ตั้งอยู่ในย่าน Capitol Hill
$ 1,299 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,897
 • เรียน 6 เดือน ราคา $7,794
 • เรียน 12 เดือน ราคา $15,588
อัพเดท 2023

เมืองพอร์ตแลนด์ (Portland)
รัฐโอเรกอน

PORTLAND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY (PELA)

ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Lloyd Center
$1395
$ 1,115 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,345
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,690
 • เรียน 12 เดือน ราคา $13,380
อัพเดท 2023

เมืองโฮโนลูลู (Honolulu)
รัฐฮาวาย

CENTRAL PACIFIC COLLEGE (CPC)

ตั้งอยู่ใกล้ Ala Moana Beach
$ 191 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,264
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,144
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,168
อัพเดท 2023

เมืองซานดิเอโก (San Diego)
รัฐแคลิฟอร์เนีย

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Downtown | Pacific Beach
$ 320 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $4,560
 • เรียน 6 เดือน ราคา $8,160
 • เรียน 12 เดือน ราคา $15,360
อัพเดท 2023

เมืองซีแอตเทิล (Seattle)
รัฐวอชิงตัน

ALPS LANGUAGE SCHOOL

ตั้งอยู่ในย่าน Capitol Hill
$ 1,299 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,897
 • เรียน 6 เดือน ราคา $7,794
 • เรียน 12 เดือน ราคา $15,588
อัพเดท 2023

เมืองพอร์ตแลนด์ (Portland)
รัฐโอเรกอน

PORTLAND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY (PELA)

ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Lloyd Center
$1395
$ 1,115 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,345
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,690
 • เรียน 12 เดือน ราคา $13,380
อัพเดท 2023

เมืองโฮโนลูลู (Honolulu)
รัฐฮาวาย

CENTRAL PACIFIC COLLEGE (CPC)

ตั้งอยู่ใกล้ Ala Moana Beach
$ 191 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,264
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,144
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,168
อัพเดท 2023

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34 บาท

เมืองอื่น ๆ : Central Time Zone

รัฐมิเนโซตา | รัฐเท็กซัส | รัฐเทนเนสซี

เมืองมินนีแอโพลิส (Minneapolis)
รัฐมิเนโซตา

ELS LANGUAGE CENTERS

University of St. Thomas - Minnesota
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองฮิวสตัน (Houston)
รัฐเท็กซัส

ELS LANGUAGE CENTERS

University of St. Thomas - Houston
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองเมอร์ฟรีสโบโร (Murfreesboro)
รัฐเทนเนสซี

ELS LANGUAGE CENTERS

Middle Tennessee State University
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองพอร์ตแลนด์ (Portland)
รัฐโอเรกอน

PORTLAND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY (PELA)

ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Lloyd Center
$1395
$ 1,115 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,345
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,690
 • เรียน 12 เดือน ราคา $13,380
อัพเดท 2023

เมืองโฮโนลูลู (Honolulu)
รัฐฮาวาย

CENTRAL PACIFIC COLLEGE (CPC)

ตั้งอยู่ใกล้ Ala Moana Beach
$ 191 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,264
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,144
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,168
อัพเดท 2023

เมืองมินนีแอโพลิส (Minneapolis)
รัฐมิเนโซตา

ELS LANGUAGE CENTERS

University of St. Thomas - Minnesota
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองฮิวสตัน (Houston)
รัฐเท็กซัส

ELS LANGUAGE CENTERS

University of St. Thomas - Houston
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองเมอร์ฟรีสโบโร (Murfreesboro)
รัฐเทนเนสซี

ELS LANGUAGE CENTERS

Middle Tennessee State University
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34 บาท

เมืองอื่น ๆ : Eastern Time Zone

วอชิงตันดีซี | รัฐเพนซิลเวเนีย | รัฐโอไฮโอ | รัฐจอร์เจีย | รัฐเมสซาชูเซต

เมืองวอชิงตันดีซี
(Washington D.C.)

INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE (ILI)

ตั้งอยู่ใกล้ Dupont Circle
$ 780 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,340
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,680
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)
รัฐเพนซิลเวเนีย

ELS LANGUAGE CENTERS

Saint Joseph's University
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองซินซินแนติ (Cincinnati)
รัฐโอไฮโอ

ELS LANGUAGE CENTERS

University of Cincinnati
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองคลีฟแลนด์ (Cleveland)
รัฐโอไฮโอ

ELS LANGUAGE CENTERS

Case Western Reserve University
$415
$ 291 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,516
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,576
 • เรียน 12 เดือน ราคา $12,432
อัพเดท 2023

เมืองแอตแลนตา (Atlanta)
รัฐจอร์เจีย

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Arts Centers Station
$ 195 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,520
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,920
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

เมืองบอสตัน (Boston)
รัฐเมสซาชูเซต

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Boston Common
$ 215 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,940
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,400
 • เรียน 12 เดือน ราคา $10,320
อัพเดท 2023

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34 บาท

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน ฟรี! ไม่มีค่าดำเนินการในการทำเรื่องไปเรียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-4190044, 081-5660008

❤ รวมภาพความประทับใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ❤

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 094-4190044 (ตาล), 081-5660008 (ออม)
02-6190044 (สำนักงาน)
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับพี่ๆ ALC
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID