fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

เรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
(STUDY ABROAD IN USA)

สหรัฐอเมริกา ประเทศแห่งเสรีภาพที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งในชีวิต การเลือกเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำให้น้องๆ จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย คือ มีวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติปะปนกัน ได้รู้จักภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ แบบจีน แบบอเมริกัน แบบเม็กซิกัน แบบคนไทย โรงเรียนภาษามีแทบทุกเมืองให้ได้เลือกกันเยอะมาก คอร์สที่จะเลือกเรียนได้ มีตั้งแต่ ภาษาอังกฤษทั่วไป คอร์สติวเข้มสำหรับสอบ TOEFL คอร์สประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อต่อเข้ามหาวิทยาลัย

วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเดินทางเข้าประเทศด้วย วีซ่านักเรียน (Student Visa) ประเภท F-1 ซึ่งโดยปกติผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนจะได้รับวีซ่าอายุ 1-5 ปี อันหมายถึง น้อง ๆ สามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดระยะเวลา 1-5 ปีโดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่เมื่อมีความประสงค์จะต่อคอร์สเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียน/เมืองที่เรียน และก่อนที่น้องจะสามารถขอวีซ่าได้ จะต้องได้รับการอนุมัติเข้าเรียนจากทางโรงเรียนที่สมัครเรียนก่อน

ทั้งนี้ผลการพิจารณาวีซ่ารวมถึงอายุของวีซ่าที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองผลการพิจารณาใด ๆ ได้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 สำหรับผู้ที่เดินทางไปเรียนภาษา

   1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่ได้สมัครเรียน ไม่ขาด ลา หรือมาสายเกินกำหนดที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถทำงานนอกเขตสถาบันสอนภาษาได้
   3. หลังเรียนจบตามหลักสูตรที่ได้ลงเรียนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 60 วันโดยนับจากวันจบหลักสูตร

การเลือกโรงเรียน

ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนของแต่ละบุคคลล้วนแตกต่างกันไป เช่น ชื่อเสียงของโรงเรียน หลักสูตรที่เปิดสอน ราคา สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศในการเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยเรียน ฯลฯ ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับโรงเรียนที่สนใจได้จากตารางข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ให้ด้านล่างซึ่งทุกโรงเรียนได้รับอนุญาตจาก Accrediting Council for Continuing Education and Training หรือ ACCET ให้เปิดสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานตามกฎของกรมการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงทุกช่องทาง

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

     สหรัฐอเมริกา ประเทศแห่งเสรีภาพที่หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งในชีวิต การเลือกเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะทำให้น้องๆ จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย คือ มีวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติปะปนกัน ได้รู้จักภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ แบบจีน แบบอเมริกัน แบบเม็กซิกัน แบบคนไทย โรงเรียนภาษามีแทบทุกเมืองให้ได้เลือกกันเยอะมาก คอร์สที่จะเลือกเรียนได้ มีตั้งแต่ ภาษาอังกฤษทั่วไป คอร์สติวเข้มสำหรับสอบ TOEFL คอร์สประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งคอร์สภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อต่อเข้ามหาวิทยาลัย

วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเดินทางเข้าประเทศด้วย วีซ่านักเรียน (Student Visa) ประเภท F-1 ซึ่งโดยปกติผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนจะได้รับวีซ่าอายุ 1-5 ปี อันหมายถึง น้อง ๆ สามารถเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดระยะเวลา 1-5 ปีโดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่เมื่อมีความประสงค์จะต่อคอร์สเรียนหรือเปลี่ยนโรงเรียน/เมืองที่เรียน และก่อนที่น้องจะสามารถขอวีซ่าได้ จะต้องได้รับการอนุมัติเข้าเรียนจากทางโรงเรียนที่สมัครเรียนก่อน

ทั้งนี้ผลการพิจารณาวีซ่ารวมถึงอายุของวีซ่าที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับขึ้นอยู่กับการดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองผลการพิจารณาใด ๆ ได้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 สำหรับผู้ที่เดินทางไปเรียนภาษา

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่ได้สมัครเรียน ไม่ขาด ลา หรือมาสายเกินกำหนดที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถทำงานนอกเขตสถาบันสอนภาษาได้
3. หลังเรียนจบตามหลักสูตรที่ได้ลงเรียนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 60 วันโดยนับจากวันจบหลักสูตร

การเลือกโรงเรียน

ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนของแต่ละบุคคลล้วนแตกต่างกันไป เช่น ชื่อเสียงของโรงเรียน หลักสูตรที่เปิดสอน ราคา สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศในการเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยเรียน ฯลฯ ทั้งนี้น้องๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับโรงเรียนที่สนใจได้จากตารางข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมไว้ให้ด้านล่างซึ่งทุกโรงเรียนได้รับอนุญาตจาก Accrediting Council for Continuing Education and Training หรือ ACCET ให้เปิดสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานตามกฎของกรมการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงทุกช่องทาง

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

บริการของเรา ALC

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) รัฐแคลิฟอร์เนีย

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (ELI)

ตั้งอยู่บนตึก Embarcadero Center
$225
$ 200 ต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,600
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,200
 • เรียน 12 เดือน ราคา $10,400
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Fisherman's Wharf
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (ELI)

ตั้งอยู่บนตึก Embarcadero Center
$225
$ 200 ต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,600
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,200
 • เรียน 12 เดือน ราคา $10,400
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Fisherman's Wharf
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 39 บาท

เมืองลอสแองเจลิส (Los Angeles) รัฐแคลิฟอร์เนีย

COLUMBIA WEST COLLEGE (CWC)

ตั้งอยู่ในย่าน Korea Town
$ 239 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,400
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,500
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,500
อัพเดท 2022

LANGUAGE SYSTEMS INTERNATIONAL (LSI)

Downtown | South Bay | Orange County
$ 145 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,995
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,635
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,882
อัพเดท 2022

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Santa Monica
$320
$ 240 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,060
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,400
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,520
อัพเดท 2022

USC INTERNATIONAL ACADEMY

University of Southern California
$ 3,100 เริ่มต้นต่อคอร์ส
 • INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
 • Academic Semester (14 weeks) $6,200
 • Extended Academic Semester (21 weeks) $9,300
 • Summer (7 weeks) $3,100
อัพเดท 2022

COLUMBIA WEST COLLEGE (CWC)

ตั้งอยู่ในย่าน Korea Town
$ 239 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,400
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,500
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,500
อัพเดท 2022

LANGUAGE SYSTEMS INTERNATIONAL (LSI)

Downtown | South Bay | Orange County
$ 145 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,995
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,635
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,882
อัพเดท 2022

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Santa Monica
$320
$ 240 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,060
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,400
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,520
อัพเดท 2022

USC INTERNATIONAL ACADEMY

University of Southern California
$ 3,100 เริ่มต้นต่อคอร์ส
 • INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
 • Academic Semester (14 weeks) $6,200
 • Extended Academic Semester (21 weeks) $9,300
 • Summer (7 weeks) $3,100
อัพเดท 2022

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 39 บาท

มหานครนิวยอร์ก (New York City) รัฐนิวยอร์ก

NEW YORK LANGUAGE CENTER (NYLC)

Manhattan | Queens
$ 130 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,800
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,240
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,240
อัพเดท 2022

NEW YORK LANGUAGE CENTER (NYLC)

Manhattan | Queens
$ 130 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,800
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,240
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,240
อัพเดท 2022

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 39 บาท

เมืองบอสตัน (Boston) รัฐแมสซาชูเซตส์

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Boston Common
$ 195 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,520
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,920
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Boston Common
$ 195 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,520
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,920
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 39 บาท

รัฐฟลอริดา (Florida)

TALK ENGLISH SCHOOLS

Miami Downtown
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

Miami Beach
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

Fort Lauderdale
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

Aventura
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

Miami Downtown
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

Miami Beach
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

Fort Lauderdale
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

TALK ENGLISH SCHOOLS

Aventura
$ 125 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $1,980
 • เรียน 6 เดือน ราคา $3,600
 • เรียน 12 เดือน ราคา $6,000
อัพเดท 2022

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 39 บาท

เมืองอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืองวอชิงตัน ดีซี
(Washington D.C.)

INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE (ILI)

ตั้งอยู่ใกล้ Dupont Circle
$ 780 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,340
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,680
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

เมืองซีแอตเทิล
(Seattle)

ALPS LANGUAGE SCHOOL

ตั้งอยู่ในย่าน Capitol Hill
$1315
$ 1,199 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,597
 • เรียน 6 เดือน ราคา $7,194
 • เรียน 12 เดือน ราคา $14,388
อัพเดท 2022

เมืองพอร์ตแลนด์
(Oregon)

PORTLAND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY (PELA)

ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Lloyd Center
$1395
$ 1,115 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,345
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,690
 • เรียน 12 เดือน ราคา $13,380
อัพเดท 2022

เมืองโฮโนลูลู
(Hawaii)

CENTRAL PACIFIC COLLEGE (CPC)

ตั้งอยู่ใกล้ Ala Moana Beach
$ 184 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,072
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,808
 • เรียน 12 เดือน ราคา $8,832
อัพเดท 2021

เมืองแอตแลนตา
(Georgia)

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Arts Centers Station
$ 195 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,520
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,920
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

เมืองซานดิเอโก
(California)

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Downtown | Pacific Beach
$320
$ 240 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,060
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,400
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,520
อัพเดท 2022

เมืองพอร์ตแลนด์
(Oregon)

PORTLAND ENGLISH LANGUAGE ACADEMY (PELA)

ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Lloyd Center
$1395
$ 1,115 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,345
 • เรียน 6 เดือน ราคา $6,690
 • เรียน 12 เดือน ราคา $13,380
อัพเดท 2022

เมืองวอชิงตัน ดีซี
(Washington D.C.)

INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE (ILI)

ตั้งอยู่ใกล้ Dupont Circle
$ 780 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,340
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,680
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

เมืองซานดิเอโก
(California)

COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE (CEL)

Downtown | Pacific Beach
$320
$ 240 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,060
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,400
 • เรียน 12 เดือน ราคา $11,520
อัพเดท 2022

เมืองโฮโนลูลู
(Hawaii)

CENTRAL PACIFIC COLLEGE (CPC)

ตั้งอยู่ใกล้ Ala Moana Beach
$ 184 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,072
 • เรียน 6 เดือน ราคา $5,808
 • เรียน 12 เดือน ราคา $8,832
อัพเดท 2021

เมืองซีแอตเทิล
(Seattle)

ALPS LANGUAGE SCHOOL

ตั้งอยู่ในย่าน Capitol Hill
$1315
$ 1,199 ต่อ 4 สัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $3,597
 • เรียน 6 เดือน ราคา $7,194
 • เรียน 12 เดือน ราคา $14,388
อัพเดท 2022

เมืองแอตแลนตา
(Georgia)

TALK ENGLISH SCHOOLS

ตั้งอยู่ใกล้ Arts Centers Station
$ 195 เริ่มต้นต่อสัปดาห์
 • เรียน 3 เดือน ราคา $2,520
 • เรียน 6 เดือน ราคา $4,920
 • เรียน 12 เดือน ราคา $9,360
อัพเดท 2022

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  |  อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 39 บาท

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน ฟรี! ไม่มีค่าดำเนินการในการทำเรื่องไปเรียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-4190044, 081-5660008

❤ รวมภาพความประทับใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ❤

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 094-4190044 (ตาล), 081-5660008 (ออม)
02-6190044 (สำนักงาน)
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับพี่ๆ ALC
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID