fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

เรียนต่อมัธยม

HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM IN ANOTHER COUNTRY เรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ

โครงการเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ  หรือ High School Study Abroad Program คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น ที่มีแพลน หรือเป้าหมายในการไปศึกษาต่อระยะยาว  หรือไปหาประสบการณ์ระยะสั้นในการได้เข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงความต้องการของตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยสามารถเข้าเรียนได้ตามระดับชั้นของตนเอง ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และอยู่กับโฮสแฟมิลี่ชาวต่างชาติ โดยสามารถเข้าเรียนอยู่ในชั้นเรียนระดับที่เหมาะสม รวมทั้งคลาสเรียนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว และปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนได้เร็วขึ้น โดยสามารถเลือกเรียนเป็นระยะเวลาได้ตามต้องการตามปีการศึกษาของโรงเรียน หรือหากต้องการเรียนจนครบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาเลยก็สามารถทำได้

เลือกประเทศที่สนใจ

World map
btn_nz btn_canada
btn_usa btn_england

ข้อดีของการศึกษาในต่างประเทศ

  • uk-us-nz-caระบบการศึกษาชั้นนำ มีมาตรฐานสูง สภาพแวดล้อมดี
  • การศึกษาส่งเสริมความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อการวางแผนศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
  • ค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกับการเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ประเทศไทย
  • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และพัฒนาภาษาอย่างรวดเร็วกับเจ้าของภาษา
  • สามารถเลือกเรียนวิชาตามความชอบ และความถนัดของผู้เรียน
  • กลับมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยได้

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

HS-get1พัฒนาภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียน
HS-get2เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น พร้อมประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
HS-get3การศึกษาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถใช้ผลการศึกษาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในไทย และต่างประเทศ
HS-get4เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง และพักกับครอบครัวอุปถัมภ์

 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

กรอกใบสมัคร และส่งเอกสารอื่นๆ
สัมภาษณ์ภาษา วัดระดับภาษาเบื้องต้น
เลือกประเทศ และโรงเรียนที่ต้องการ
ชำระค่าเรียน เตรียมเอกสารวีซ่า
ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง โดยทีมงาน

btn-more info


NEW EXPERIENCE IN DIFFERENT COUNTRY”

HS-collage-nz

สอบถามเพิ่มเติม โทร 081-5660008