fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

27 กรกฎาคม 2560

ข่าวดี! โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจัดสอบนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัดขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 14-17 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 และสนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2018/2019 มาร่วมสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา กำหนดการ หมายเหตุ
08.15 – 08.45 น.  ลงทะเบียนสอบ
09.00 – 10.00 น.  เริ่มทำข้อสอบ
10.15 – 11.30 น.  แนะนำโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมา :

  • ค่าสมัครสอบ 250 บาท
  • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ย้อนหลัง 3 ปี*
  • ใส่ชุดนักเรียนมาสอบ

 

btn-more info

 


แผนที่สถานที่จัดสอบ

 

*หมายเหตุ : น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แสดงผลการเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เท่านั้น

 

Facebooktwittermail