fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

university-pathway

University Pathways Program 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือแม้แต่หลักสูตรที่ประเทศไทยแบบนานาชาติ แต่ยังรู้สึกว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่ดี ไม่แน่นพอ หรือคุณสมบัติด้านภาษายังไม่เข้าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  ดังนั้น โปรแกรม University Pathway จะช่วยเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมถึงการใช้เพื่อเรียนต่อ ซึ่งจะมีความยากและเข้มข้นกว่า เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรกับทางโรงเรียนได้ด้วย การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร นักเรียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEFL หรือ IELTS


หลักสูตรนี้ได้อะไรบ้าง

 • ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน แม้ว่าเราจะยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีเท่าที่ควร
 • ได้ใช้ภาษาอังกฤษในด้านที่เข้มข้นมากขึ้น ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเสริมในด้านการเรียนรู้เพื่องานวิจัยและการนำเสนองาน
 • ได้พัฒนาทักษะในทุกๆ ด้าน เรียนรู้การคิดแบบวิเคราะห์ เรียนรู้การนำเสนองาน เรียนรู้การฝึกทำงานวิจัย เรียนรู้กับอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการเตรียมตัวที่ดีอย่างมากเพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวก่อนที่จะเข้าไปเรียนอย่างจริงจังในระบบและหลักสูตรแบบฝรั่ง
 • ได้ความมั่นใจและเข้าใจในศักยภาพของแต่ละคน
 • ได้รับคำแนะนำและปรึกษาในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการโดยได้รับความช่วยเหลือจากทางสถาบัน

ใครเรียนได้บ้าง

 • เปิดรับนักเรียนในทุกระดับภาษาแม้ว่าจะยังพื้นฐานไม่ดีเลย ทางสถาบันภาษาจะดูและมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนบรรลุความต้องการได้สำเร็จ
 • น้องๆ ที่มีแผนการศึกษาต่อในใจอยู่แล้ว
 • น้องๆ ที่มีมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่ออยู่แล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

ลักษณะการสอน

 • สำหรับคนที่พื้นฐานยังไม่ดีเลย ไม่ต้องกังวล! ทางสถาบันจะจัดคอร์สที่เหมาะสมให้ ค่อยๆ ปรับพื้นฐานจากง่ายไปยากขึ้นเรื่อยๆ โดยน้องๆ นักเรียนจะไม่รู้สึกเครียดและกดดันในระหว่างที่เรียน
 • สำหรับคนที่พื้นฐานภาษาดีอยู่แล้ว ทางสถาบันก็จะเน้นและเข้มข้นในด้าน Academic English ไปเลย เพิ่มพูนคำศัพท์ การคิดแนววิเคราะห์ การนำเสนองาน  ซึ่งระบบการเรียนแบบฝรั่งจะเน้นในด้านนี้มาก น้องๆ นักเรียนเมื่อมีการได้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว เมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจริงจะไม่รู้สึกกดดันและปรับตัวได้เร็ว

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าเรียนเท่ากับการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเข้มข้น

 ระยะเวลาในการเรียน

 • ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของน้องๆ นักเรียนแต่ละคน

สถาบันภาษาที่เปิดหลักสูตร University Pathway Program

ilsc logo
Stafford House logo.jpeg.
 • USA
 • ENGLAND

ilsc-universitypath

ดูแลให้คำปรึกษาฟรี! พร้อมกับติดต่อกับสถาบันเรียนภาษาโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044

btn_apply2

Facebooktwittermail