fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

18 พฤศจิกายน 2558

Summer Camp in New Zealand 2016 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุ 10-15 ปีเข้าร่วมโครงการ Summer Camp in New Zealand 2016 ณ เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวนิวซีแลนด์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พร้อมพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ชาวกีวีตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้น้องๆ ยังได้ทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น Auckland Sky Tower, Mt. Eden, น้ำพุร้อนที่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นต้น

NZ-summer camp 2

NZ- summer camp 1

btn-more info

 

Facebooktwittermail