fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

24 กรกฎาคม 2561

ข่าวดี! โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจัดสอบนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัดขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 14-17 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 และสนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2019/2020 มาร่วมสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา กำหนดการ หมายเหตุ
08.45 – 09.00 น.  ลงทะเบียนสอบ
09.00 – 10.00 น.  เริ่มทำข้อสอบ
11.00 – 12.30 น.  สอบสัมภาษณ์

สิ่งที่ต้องเตรียมมา :

  • รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ย้อนหลัง 3 ปี*
  • ใส่ชุดนักเรียนมาสอบ

* น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แสดงผลการเรียนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เท่านั้น

 

btn-more info

Facebooktwittermail