fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM
IN AUCKLAND, NEW ZEALAND
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาระยะยาวที่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM
IN AUCKLAND, NEW ZEALAND
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาระยะยาวที่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
Previous
Next

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์
High school in new zealand

LBC-logo

LONG BAY COLLEGE

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ลองเบย์

0
นักเรียนทั้งหมด
0
นักเรียนต่างชาติ

Long Bay College ดูแลให้นักเรียนชาวต่างชาติให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน มีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ ไม่ว่าคุณจะเลือกมาประเทศนิวซีแลนด์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง หรือเพื่อศึกษาต่อ ทางโรงเรียนก็จะมีแผนกที่เอาใจใส่และจะช่วยให้เป้าหมายของนักเรียนประสบความสำเร็จได้ โรงเรียนความสำคัญกับความหลากหลายของนักเรียนจากนานาชาติ และมีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ทางโรงเรียนยินดีที่จะคอยช่วยเหลือนักเรียนทุก ๆ ด้าน ทั้งปัญหาในวัฒนธรรมที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นผ่านการพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ประเทศนิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดติดตัวนักเรียนตลอดไป

ทำไมถึงต้องเลือก Long Bay College ?

 • โรงเรียนมัธยมชั้นนำแห่งโลก
 • โรงเรียนมัธยมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ (โรงเรียนกึ่งรัฐบาล)
 • โรงเรียนมีครูแนะแนวการศึกษาสำหรับการแนะแนวและวางแผนการศึกษา รวมถึงสิ่งที่นักเรียนสนใจในอนาคต
 • มุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลโดยให้ความสำคัญกับคุณค่าของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
 • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือทางการศึกษา
 • มีสภาพแวดล้อมอำนวยการศึกษาทั้งภายในห้องเรียน และการศึกษานอกห้องเรียน
 • ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้กับชายหาดที่สวยงามและสวนสาธารณะที่กว้างขวาง
 • หลักสูตรมี 11 สาชาวิชาที่เปิดสอน และวิชาทางเลือก ทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษา วรรณคดี สังคมศึกษา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง กีฬา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้อีกมากมาย
 • หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก NCEA ซึ่งส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในโลกที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับทุกระดับ
 • บุคลากรมีคุณภาพ รักในการสอน เอาใจใส่ในทุก ๆ ความสำเร็จของนักเรียน
 • หลักสูตรการเรียนรู้หลังเลิกเรียน เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ
 • ได้รับความร่วมมือจากองค์กรระดับโลกและชุมชน

หลักสูตรการศึกษา

 • แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 4 เทอม เทอมละประมาณ 10 สัปดาห์ โดยเริ่มจากปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่ละเทอมจะมีการปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์
 • ในช่วงปิดเทอม 2 สัปดาห์ จะมีหลักสูตร Holiday Academy เปิดทำการเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนชาวต่างชาติ จะมีการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มเรียน นักเรียนใหม่จะได้ทำการทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อกำหนดระดับภาษาและกำหนดตารางเรียน
 • หลักสูตร NCEA (ใบรับรองความสำเร็จทางการศึกษาระดับชาติ) เป็นเส้นทางสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรสนับสนุนนักเรียนในทุก ๆ ความสามารถ นักเรียนจะได้รับการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์การให้เหตุผล และการประเมินผลตลอดจนการทำงานอย่างประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน Long Bay College

ประเภทโรงเรียน: กึ่งรัฐบาล | สหศึกษา

ว็บไซต์: www.longbaycollege.com

ที่ตั้ง: 30 Ashley Avenue, Long Bay, Auckland 0630

จำนวนนักเรียนทั้งหมด:  1,556 คน

ระดับชั้นที่เปิดสอน:  Year 9-13

ตัวเลือกที่พัก:  โฮมสเตย์

ระบบการศึกษาที่เปิดสอน:  NCEA

เทอมการศึกษาปี 2021:
เทอม 1:  28 มกราคม – 9 เมษายน
เทอม 2:  28 เมษายน – 2 กรกฎาคม
เทอม 3:  20 กรกฎาคม – 25 กันยายน
เทอม 4:  12 ตุลาคม –  28 พฤศจิกายน

กิจกรรมวัฒนธรรม (Cultural Activities)

กิจกรรมกีฬา (Sports)

เมืองโอ๊คแลนด์

✦ เมืองโอ๊คแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาว ที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน

✦ โอ๊คแลนด์เมืองนี้เป็น “เมืองแห่งเรือ” หรือ “เมืองราชินี เพราะเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันโอ๊คแลนด์เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและบรรยากาศแบบสบายๆ

✦ เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ จึงเป็นเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านแห่งเกาะเหนือที่รองรับนักท่องเที่ยวจาก ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในเมืองโอกแลนด์นั้นมีทั้งสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ตัวเมืองที่มีความทันสมัย ตลอดจนแหล่งชอปปิ้งที่น่าสนใจอีกมากมาย

✦ หอคอยสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงสุดในซีกโลกใต้ มีความสูงถึง 328 เมตรจากพื้นดิน สวยงามและโดดเด่นมากในเมืองโอ๊คแลนด์ หอคอยนี้เปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2540 จากจุดชมวิวสามารถชมทัศนียภาพของเมืองโอ๊คแลนด์ได้ไกลถึง 80 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมท้าทายคนชอบความสูงด้วยการเดินชมวิวบนสกายวอล์ค (Sky Walk) เป็นการเดินชมวิวรอบนอกตัวหอคอยสกายทาวเวอร์ ซึ่งมีความสูงอยู่ที่ 200 เมตร

✦ เมืองโอ๊คแลนด์ เป็นประตูด่านแรกเข้าสู่เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุด และมีอ่าวจอดเรืออยู่หลายแห่งจนได้ฉายาว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (The city of sails)
เมืองโอ๊คแลนด์ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟที่มอดดับแล้ว ภูมิประเทศส่วนใหญ่จึงเป็นเนินเขาและปล่องภูเขาไฟอยู่ทั่วไปอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายคนให้มาเยือนที่นี้

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน ฟรี! ไม่มีค่าดำเนินการในการทำเรื่องไปเรียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 081-5660008 (ออม), 094-4190044 (ตาล)
Line ID: alc99
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

Contact us via Line application by scanning QR Code

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับพี่ออม
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID

Facebooktwittermail