fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM
IN CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาระยะยาวที่เมืองไครส์ตเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์
HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM
IN CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาระยะยาวที่เมืองไครส์ตเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์
Previous
Next

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์
High school new zealand

LINCOLN HIGH SCHOOL

โรงเรียนมัธยมลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์

Lincoln High School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก  ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจแคนเทอร์เบอรี หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมของเราจะพัฒนานักเรียนเข้าสู่ระดับมัธยมปลาย ซึ่งนักเรียนจะได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อการสอบวัดผลระดับชาติ (NCEA-National Certificate in Educational Achievement) การสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียนทำให้นักเรียนของเรามีผลการเรียนที่สูง รวมถึงเส้นทางสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ดีเลิศ โรงเรียนมีแหล่งทรัพยากรการเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียบพร้อม มีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

0
นักเรียนทั้งหมด
0
นักเรียนต่างชาติ

ทำไมถึงต้องเลือก Lincoln High School ?

 • เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง มีความท้าทาย และได้รับการสนับสนุนในการศึกษาและกิจกรรม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้เป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์แบบ
 • มีความสมดุลทางวิชาการ การกีฬา และกิจกรรมวัฒนธรรม ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียน 
 • เอกใจใส่และมีสัมพันธภาพอันดีกกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้นักเรียนทุกคน ช่วยเหลือและสนับสนุนเวลาเกิดปัญหา 
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และกว้างขวาง
 • โรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและนำไปประยุกต์ใช้สู่เส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้น
 • โรงเรียนมีทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียบพร้อมซึ่งอำนวยต่อการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ทัศนศิลป์ การออกแบบ การถ่ายภาพ ประติมากรรม การทำภาพพิมพ์และการวาดภาพ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ด้านพืชสวนและการเกษตร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL) ธุรกิจศึกษา รวมถึงบัญชี และเศรษฐศาสตร์การบริการ อาหารและโภชนาการ การท่องเที่ยว เทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟท์แวร์

ค่านิยมหลัก

 • ทุกคนที่โรงเรียนมัธยมปลายลินคอล์นให้คุณค่ากับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเคารพ การให้เกียรติ และ “การทำดีเพื่อผู้อื่นเสมอ
 • โรงเรียนมีชื่อเสียงมากในเรื่องความดูแลเอาใจใส่ที่ดีเยี่ยมแก่นักเรียน เป็นสิ่งสำคัญมากที่นักเรียนจะได้เรียนในชุมชนที่ตัวเองได้รับการยอมรับ เข้าใจความต้องการของนักเรียน และท้าทายให้นักเรียนลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • นักเรียนทุกคนจะได้อยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยความเอาใจใส่ ครอบครัวและโรงเรียนจะช่วยกันทำให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่
 • เราให้ความสำคัญกับการดูแลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่โรงเรียนฯ และให้ผู้ปกครองมั่นใจในสวัสดิภาพของลูกหลานของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมลินคอล์น (Lincoln High School)

ประเภทโรงเรียน: รัฐบาล | สหศึกษา

ว็บไซต์: www.lincoln.school.nz

ที่ตั้ง: 25 Boundary Road, Lincoln, Canterbury, NZ.

ระดับชั้นที่เปิดสอน:  Year 9-13

ตัวเลือกที่พัก:  โฮมสเตย์

ระบบการศึกษาที่เปิดสอน:  NCEA

เทอมการศึกษาปี 2021:
เทอม 1:  2 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน
เทอม 2:  3 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม
เทอม 3:  26 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม
เทอม 4:  18 ตุลาคม – 16 ธันวาคม

กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม
(Art & Cultural Activities)

กิจกรรมกีฬา
(Sport Activities)

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

เมืองไครส์ตเชิร์ท

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เขตเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัย 383,200 คน และชาวพื้นเมือง 394,700 คน ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดบนเกาะใต้และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์รองจากเมืองอ๊อคแลนด์

เนื่องจากเมืองไคร์ตเชิร์ชมีสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เมืองขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญอันดับสองของนิวซีแลนด์จากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่ดี แหล่งน้ำบาดาลที่เพียงพอ และพลังงานน้ำที่อุดมสมบูรณ์และราคาไม่แพง อุตสาหกรรมดั้งเดิมในการแช่แข็งเนื้อสัตว์ ผ้าขนสัตว์ และการผลิตอุปกรณ์ทำการเกษตรทำให้เกิดอุตสาหกรรมอื่น ๆ ขึ้นในเมือง ได้แก่ เสื้อผ้า พรม ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ก๊อก อุปกรณ์การขนส่ง ยางรถยนต์ สบู่ ปุ๋ย แก้ว รองเท้า และแป้งทำอาหาร

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองอุทิศให้กับสวนสาธารณะ และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ ทำให้เมืองไครเชิร์ชจึงได้รับสมญานามว่า “Garden City of the Plains” หนึ่งในศูนย์การศึกษาหลักของประเทศมีมหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) วิทยาลัยคริสต์ (Christ’s College) และมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) สถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี และพิพิธภัณฑ์การขนส่งและวิทยาศาสตร์ Yaldhurst ตลอดจนหอศิลป์หลายแห่งรวมถึงหอศิลป์ไครสต์เชิร์ชและศูนย์ศิลปะร่วมสมัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 081-5660008 (ออม), 094-4190044 (ตาล)
Line ID: alc99
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

Contact us via Line application by scanning QR Code

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับพี่ออม
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID

Facebooktwittermail