ตั้งอยู่ในวิสคอนซินเดลส์ เมืองหลวงแห่งสวนน้ำของโลก โดยอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้ย่านเดลส์มีชื่อเสียง มีทั้งสวนน้ำในร่มและกลางแจ้ง รถไฟเหาะ ล่องเรือ การแสดงสกี แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหารมากมาย