fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM
IN WELLINGTON, NEW ZEALAND
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาระยะยาวที่เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM
IN WELLINGTON, NEW ZEALAND
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาระยะยาวที่เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
Previous
Next

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์
High school new zealand

HERETAUNGA COLLEGE

โรงเรียนมัธยมปลายนิวซีแลนด์เฮเรธองกา

0
นักเรียนทั้งหมด
0
นักเรียนต่างชาติ

Heretaunga College เป็นโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์สมัยใหม่ เปิดมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี นักเรียนต่างชาติกว่าทั่วโลกชื่นชอบโรงเรียนของเรา เพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ นักเรียนที่อัธยาศัยดี และคุณครูที่คอยสนับสนุนเป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จ โรงเรียนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการเดินทางเข้าเมืองง่ายมาก ผู้คนเวลลิงตันให้ความสำคัญกับศิลปะ ความสวยงานตามธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ

ทำไมถึงต้องเลือก Heretaunga College?

High School Exchange New Zealand -Heretaunga

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ของเรามีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนทั้งชายและหญิงได้เลือกเรียน โดยผลการเรียนของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนของเรา มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนต่างชาติจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี การละคร หรือ ชมรมต่างๆ

ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงวิชาการหลากหลายระดับชั้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่สนใจ หลังเลิกเรียนจะมีการเรียนการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในแต่ละห้องเรียนเราจะรับแค่ประมาณ 25 คนหรือน้อยกว่านั้น บรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง คุณครูสามารถสอนและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติทุกคนและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน เราจะคอยช่วยเหลือทุกปัญหาของนักเรียนและรีบแก้ไขให้ทันที นักเรียนต่างชาติจะอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์และจะได้รับการแนะนำดูแลโดยฝ่ายประสานงานของทางโรงเรียน โรงเรียนของเราจะมีนักเรียนอาสาสมัครมาเป็น ‘Buddies’ ให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนและนักเรียนที่นี่ นักเรียนรุ่นพี่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนรุ่นน้องเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

High School Exchange New Zealand -Heretaunga

กิจกรรมขี่ม้า (EQUESTRIAN OPPORTUNITIES)

โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมการขี่ม้าสำหรับนักเรียนที่สนใจ ระหว่างศึกษาในนิวซีแลนด์ นักเรียนที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ บางครอบครัวอาจจะมีม้าหรืออุปกรณ์ขี่ม้า สามารถขี่เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อแข่งขันก็ได้ ซึ่งกิจกรรมการขี่ม้าจะถูกเพิ่มอยู่ในหลักสูตรปกติของหลักสูตรมัธยมปลาย

หลักสูตรกอล์ฟ (GOLF PROGRAMME)

ร่วมกับชมรมรอยัลเวลลิงตันกอล์ฟ นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการเล่นกอล์ฟได้ ลงทะเบียนเข้าชมรมได้ทั้งหญิงและชาย สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ความบกพร่องต่ำ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มีความบกพร่องจะสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันและจะได้เป็นสมาชิกของชมรม

หลักสูตรของเรา (OUR CURRICULUM)

โรงเรียนของเรามีหลักสูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกได้ถึง 7 หลักสูตรจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตรในวิชาเดียวกัน 

High School Exchange New Zealand -Heretaunga
High School Exchange New Zealand -Heretaunga
High School Exchange New Zealand -Heretaunga

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ Heretaunga College

ประเภทโรงเรียน:  รัฐบาล | สหศึกษา

ว็บไซด์:  www.heretaunga.school.nz

ที่ตั้ง:  20 Ward Street, Wallaceville, Upper Hutt 5018

ระดับชั้นที่เปิดสอน:  Year 9-13

ตัวเลือกที่พัก:  โฮมสเตย์

ระบบการศึกษาที่เปิดสอน:  NCEA

เทอมการศึกษาปี 2021:
เทอม 1:  27 มกราคม – 16 เมษายน
เทอม 2:  3 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม
เทอม 3:  26 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม
เทอม 4:  18 ตุลาคม – 10 ธันวาคม

กิจกรรมด้านศิลปะ
(Art Activities)

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
(Cultural Activities)

กิจกรรมด้านกีฬา
(Sport Activities)

สิ่งอำนวยความสะดวก
(Facilities)

กิจกรรมด้านศิลปะ
(Art Activities)

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
(Cultural Activities)

กิจกรรมด้านกีฬา
(Sport Activities)

สิ่งอำนวยความสะดวก
(Facilities)

เมืองเวลลิงตัน

✦ เวลลิงตันเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีเลิศ ในปี 2017 และ 2018 เมืองนี้ได้รับการจัดให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกโดยธนาคาร Deutsche Bank ผู้ที่อาศัยในเวลลิงตันประเมินคุณภาพชีวิตของตนสูงมากโดย 87% ของผู้พักอาศัยรายงานว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี

✦ เวลลิงตันเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองว่าเป็น “ชุมชนปลอดภัย” ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง และยังเป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับที่ 10 ของโลกในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (แบบสำรวจคุณภาพชีวิตของ Mercer)

✦ เวลลิงตันเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความหลากหลาย ประชากรประมาณ 30% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเวลลิงตันมาจากประเทศอื่น เวลลิงตันมีประชากรที่มีการศึกษาสูงที่สุดของประเทศ โดย 28% ของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

✦ เวลลิงตันเป็นเมืองสีเขียวที่สะอาด แนวพื้นที่สีเขียวซึ่งอยู่ล้อมรอบใจกลางเมืองเต็มไปด้วยทางเดินเท้าและเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา และเขตพื้นที่ริมน้ำ เป็นจุดชั้นยอดสำหรับเดินเล่นในช่วงพักเที่ยง เวลลิงตันได้รับแสงอาทิตย์กว่า 2,100 ชั่วโมงต่อปี รวมถึงมีชายฝั่งและสวนที่สวยงามระยะทางยาวเกือบ 500 กิโลเมตร

✦ เวลลิงตันเป็นเมืองขนาดกะทัดรัด ซึ่งทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก เมืองนี้มีเครือข่ายรถประจำทางและรถไฟที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ และมีการใช้ขนส่งมวลชนสูงที่สุดในประเทศ พื้นที่ใจกลางเมืองส่วนใหญ่สามารถเดินไปมาได้โดยง่าย

✦ เวลลิงตันเป็นเมืองแห่งการจัดงานเฉลิมฉลองและเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารชั้นเลิศของนิวซีแลนด์ มีภัตตาคารต่อหัวมากกว่าในนครนิวยอร์ก และยังมีตลาดอาหารของชาติพันธุ์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นบ่อย มักไม่เสียค่าเข้างาน จัด
ขึ้นในเวลลิงตันตลอดปี

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน ฟรี! ไม่มีค่าดำเนินการในการทำเรื่องไปเรียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 081-5660008 (ออม), 094-4190044 (ตาล)
Line ID: alc99
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

Contact us via Line application by scanning QR Code

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับพี่ออม
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID

Facebooktwittermail