fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

เรียนภาษาที่ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

USC International Academy
in Los Angeles

University of Southern California ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเอกชนชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในศูนย์รวมนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีความหลากหลายในสหรัฐฯ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติสูงสุดมาเป็นระยะเวลายาวนาน และในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งชายฝั่งแปซิฟิก USC กำลังเปลี่ยนแปลงความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันเข้าสู่การบุกเบิกโอกาสในอนาคตต่อไป

ด้วยการรักษามาตรฐานนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถอันเป็นเลิศให้ข้ามอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และทางภาษาเพื่อบรรลุตามเป้าหมายทางการศึกษาของพวกเขาและเพิ่มความสำเร็จของเขาจนถึงจุดสูงสุดผ่านสถาบันการศึกษานานาชาติ USC International Academy เรานำเสนอการศึกษาสามหลักสูตร ซึ่งทั้งหมดได้รับการสอนโดยอาจารย์ของ USC และได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรับนักศึกษาของเรา

Intensive English Program : หลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโท

ไปถึงเป้าหมายทางวิชาการและวิชาชีพของคุณผ่านการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการสนับสนุน เปิดสอน 6 ครั้งต่อปี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นได้รับการจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาต่างชาติและคนวัยทำงานที่

 • ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • ต้องการวันเริ่มต้นที่ยืดหยุ่น
 • ต้องการเพิ่มความชำนาญทางภาษาอังกฤษของพวกเขาสำหรับการเข้าหลักสูตรการเตรียมพร้อมของสถาบันการศึกษา หรือสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์อื่น

คุณจะศึกษาอะไร

 • การอ่าน (เชิงวิชาการ วรรณศิลป์ งานวิจัย)
 • การเขียนเรียงความ
 • การพูด
 • กลุ่มคำศัพท์
 • การออกเสียง
 • การฟัง
 • การนำเสนอและการโต้วาที
 • ทักษะการศึกษาทางวิชาการ

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นคืออะไร

 • มีอายุอย่างน้อย 17 ปี ณ เวลาลงทะเบียน
 • ได้รับวีซ่านักเรียน F-1*

* เราจะออกเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่าของคุณเมื่อทำการรับเข้าศึกษา

Master’s Preparation Program : หลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโท

ด้วยการเตรียมการสอบระดับโลก การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ปรับให้เหมาะสมกับสาขาวิชาของคุณและการสนับสนุนที่หาที่เปรียบมิได้โดยที่ปรึกษาการรับนักศึกษาของ USC หลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโทช่วยให้คุณโดดเด่นในการสมัครสาขาปริญญาโทในสหรัฐฯ ที่คุณเลือก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโทมีไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่

 • ต้องการศึกษาระดับปริญญาโทในสหรัฐฯ
 • ยังไม่ได้สอบ TOEFL, IELTS, GMAT หรือ GRE (หรือคะแนนยังไม่ถึงข้อกำหนดสำหรับการรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจโดยตรง)

คุณจะศึกษาอะไร

คุณจะมีโอกาสได้เรียนในสาขาวิชาเดียวกันกับนักเรียนในหลักสูตรก่อนปริญญาโท (Pre-Master’s Program) ของเรา พร้อมด้วยการเตรียมสอบ TOEFL หรือ IELTS

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรก่อนปริญญาโทคืออะไร

 • ปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศบ้านเกิดของคุณและเทียบเท่ากับปริญญาตรีสี่ปีของสหรัฐฯ
 • ภาษาอังกฤษระดับกลาง-สูง** (TOEFL iBT 65 / IELTS 5.5

* การผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำไม่ได้รับประกันการเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
** นักศึกษาที่มีระดับภาษาต่ำกว่าที่กำหนดข้างต้นสามารถลงหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) ก่อนไปต่อหลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโทได้

Pre-Master’s Program : หลักสูตรก่อนปริญญาโท

เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเรียนดีและต้องการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทของ USC ในสาขาที่ออกใบตอบรับแบบมีเงื่อนไข ก่อนมีคะแนนภาษาถึงเกณฑ์ที่ระบุและก่อน GMAT หรือ GRE ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะทางวิชาการ และคะแนนการสอบ พร้อมการเสริมสร้างพื้นฐานสู่ความสำเร็จในอนาคตของคุณ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรก่อนปริญญาโทมีไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่

 • ต้องการศึกษาระดับปริญญาโทที่ USC
 • มีประวัติด้านการศึกษาดีเด่น
 • คะแนน TOEFL, IELTS, GMAT หรือ GRE ยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ใช้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทของ USC โดยตรง

คุณจะศึกษาอะไร

 • การเตรียมสอบ GMAT หรือ GRE
 • การเขียนเชิงวิชาการสำหรับชั้นเรียนปริญญาโท
 • การฟังและพูดด้านวิชาการ
 • ทักษะการสื่อสารสำหรับระดับปริญญาโท
 • การอ่านและการสร้างกลุ่มคำศัพท์ด้านวิชาการ
 • วิธีการวิจัยสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรก่อนปริญญาโทคืออะไร

 • ปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศบ้านเกิดของคุณและเทียบเท่ากับปริญญาตรีสี่ปีของสหรัฐฯ
 • ภาษาอังกฤษระดับกลาง-สูง* (TOEFL iBT 65 / IELTS 5.5

* การผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำไม่ได้รับประกันการเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาของ USC

คุณจะก้าวหน้าไปในหลักสูตรปริญญาโทของ USC อย่างไร

 • รักษาเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย “B” โดยได้รับเกรดที่ไม่ต่ำกว่า “B” ในวิชาหลักและไม่ต่ำกว่า “C” ในวิชาทักษะสำคัญ
 • ผ่านหลักสูตรการเตรียมสอบ GMAT หรือ GRE ได้สำเร็จและได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของคุณเป็นอย่างน้อย

btn-more info


ค่าเรียนของโรงเรียน USC International Academy

Intensive English Program : หลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโท

คอร์สเรียน วันเรียน ระยะเวลา ราคา รายละเอียดและโปรโมชั่น
Intensive English Program Academic Semester
 • 9 ม.ค.-22 เม.ย. 2020
 • 27 ก.พ.-19 มิ.ย. 2020
 • 30 เม.ย.-14 ส.ค. 2020
 • 3 ก.ย.-11 ธ.ค. 2020
14 สัปดาห์
 • Program Fee: $6,200
 • University Service Fee: $950
Intensive English Program Extended Academic Semester
 • 17 ต.ค. 2019-10 เม.ย. 2020
 • 22 ต.ค. 2020-21 เม.ย. 2021
21 สัปดาห์
 • Program Fee: $9,300
 • University Service Fee: $1,535
 Summer Intensive English Program
 • 30 เม.ย.-19 มิ.ย. 2020
 • 29 มิ.ย.-14 ส.ค. 2020
7 สัปดาห์
 • Program Fee: $3,100
 • University Service Fee: $475

Master’s Preparation Program : หลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโท

คอร์สเรียน วันเรียน ระยะเวลา ราคา รายละเอียดและโปรโมชั่น
Master’s Preparation Program
 • 9 ม.ค.-22 เม.ย. 2020
 • 30 เม.ย.-6 ส.ค. 2020
 • 10 ก.ย.-17 ธ.ค. 2020
14-15 สัปดาห์
 • Program Fee: $12,000
 • University Service Fee: $950

Pre-Master’s Program : หลักสูตรก่อนปริญญาโท

คอร์สเรียน วันเรียน ระยะเวลา ราคา รายละเอียดและโปรโมชั่น
Pre-Master’s Program
 • 9 ม.ค.-22 เม.ย. 2020
 • 30 เม.ย.-6 ส.ค. 2020
 • 10 ก.ย.-17 ธ.ค. 2020
14-15 สัปดาห์
 • Program Fee: $12,000
 • University Service Fee: $950

** จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 31.00 บาท **

btn-more info


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปเรียนภาษาที่ลอสแองเจลิสกับ
USC International Academy

 ค่าสมัครเรียน:  $175
 ค่าหนังสือ:  รวมอยู่ในค่าบริการมหาวิทยาลัย $950
 ค่าจัดหาที่พัก:  $150
 ค่าที่พัก University Gateway Apartment:  $8,100/Extended Semester
$5,400/Academic Semester
 ค่าที่พัก Parkside Apartment รวมอาหาร:  $6,000/Academic Semester
 ค่าประกันสุขภาพ:  รวมอยู่ในค่าบริการมหาวิทยาลัย $950
 ค่าบัตรนักเรียน:  รวมอยู่ในค่าบริการมหาวิทยาลัย $950
 ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน:  รวมอยู่ในค่าบริการมหาวิทยาลัย $950

** จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 31.00 บาท **

ดูแลให้คำปรึกษาฟรี! ราคาเดียวกับติดต่อกับสถาบันภาษาโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044

btn-more info


 

MAP & LOCATION

Los Angeles
USA

เมืองแห่งความบันเทิงและแสงสีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

btn-more info


 

สถานที่ท่องเที่ยวในลอสแองเจลิส

Big Sur
Universal Studio Hollywood
Hollywood Walk of Fame
Walt Disney Concert Hall
จุดชมวิวที่สวยที่สุดบนถนน  Pacific Coast Highway ซึ่งเป็นถนนเลียบมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อมุ่งหน้าไปยังซานฟรานซิสโก หนึ่งในโรงละครที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดที่ยังคงเปิดใช้งานและให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดัง ทั้งยังมีสวนสนุกเปิดให้บริการควบคู่กัน ทางเท้าระยะทาง 2.1 กิโลเมตรที่ประดับไปด้วยแผ่นกระเบื้องรูปดาวที่จารึกชื่อของคนดังระดับโลกไว้ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ว่ามีชื่อเสียงในด้านใด เป็นโรงละครที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นแห่งหนึ่งของโลกและมีระบบเสียงที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044


 

register-and-apply3

 

เรียนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
STUDY ENGLISH COURSE IN LOS ANGELES, USA
เรียนภาษาอังกฤษที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
STUDY ENGLISH COURSE IN LOS ANGELES, USA
Previous
Next

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

USC International Academy (USCIA)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ USC International Academy

ที่ตั้ง: Davidson Conference Center (DCC) 3415 South Figueroa Street, Los Angeles, California 90089-0875 USA

เว็บไซด์: www.international.usc.edu

หลักสูตรที่เปิดสอน:

★ Intensive English
★ Master’s Preparation
★ Pre-Master’s

เกี่ยวกับสถาบัน University of Southern California (USC)

University of Southern California ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเอกชนชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในศูนย์รวมนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีความหลากหลายในสหรัฐฯ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติสูงสุดมาเป็นระยะเวลายาวนาน และในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งชายฝั่งแปซิฟิก USC กำลังเปลี่ยนแปลงความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันเข้าสู่การบุกเบิกโอกาสในอนาคตต่อไป

ด้วยการรักษามาตรฐานนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถอันเป็นเลิศให้ข้ามอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และทางภาษาเพื่อบรรลุตามเป้าหมายทางการศึกษาของพวกเขาและเพิ่มความสำเร็จของเขาจนถึงจุดสูงสุดผ่านสถาบันการศึกษานานาชาติ USC International Academy เรานำเสนอการศึกษาสามหลักสูตร ซึ่งทั้งหมดได้รับการสอนโดยอาจารย์ของ USC และได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรับนักศึกษาของเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

✱ Intensive English Program : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับระดับปริญญา

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองความต้องการของทักษะและเป้าหมายเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนในทุกระดับของความสามารถทางภาษา ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง

ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและการสอนเป็นแบบโต้ตอบทำให้คุณมีโอกาสได้สื่อสารเป็นรายบุคคลกับครูผู้สอน ทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ นักเรียนเข้าชั้นเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถเสริมการเรียนในชั้นเรียนด้วยการจับกลุ่มสนทนาระหว่างนักเรียนและห้องเรียนภาษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีบริการแนะแนวสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรวมอยู่ด้วย

หลักสูตรเน้นการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการออกเสียง ทั้งหมดสอนโดยครูของ USC และคุณยังมีตัวเลือกวิชาเรียนที่อยากเน้นเพื่อเสริมโปรแกรมการศึกษาของคุณ และสามารถเข้าร่วมกลุ่มสนทนากับนักเรียนชาวอเมริกันที่กำลังศึกษาอยู่ที่ USC ในแต่ละสัปดาห์ด้วย

นักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนถึงระดับ 5 (ซึ่งเทียบเท่า TOEFL iBT 70 – IELTS 6 – PTE Academic 50) สามารถเลือกลงทะเบียนในหลักสูตรเตรียมสอบ SAT ของเรา ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นักศึกษาที่ต้องการย้ายเข้าสู่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ จะได้รับคำแนะนำด้านการรับสมัคร การเตรียมสอบ และหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

วันเริ่มเรียนและระยะเวลาเรียน

2022

 • January 6, 2022 – April 20, 2022
 • February 24, 2022 – June 16, 2022
 • April 28, 2022 – August 12, 2022
 • September 1, 2022 – December 9, 2022

** สมัครเรียนอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเริ่มคอร์สเรียน

2022

 • April 28, 2022 – June 16, 2022
 • June 27, 2022 – August 12, 2022

** สมัครเรียนอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเริ่มคอร์สเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

1. อายุ 17 ปีขึ้นไป

2. มีสถานภาพทางการเงินเพียงต่อต่อการเรียน

 • หลักสูตร Intensive English Program Academic Semester ต้องมีเงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า $15,126 USD (หรือประมาณ 500,000 บาท) ต่อการเรียน 1 หลักสูตร (14 สัปดาห์)

 • หลักสูตร Intensive English Program Extended Academic Semester ต้องมีเงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า $22,689 USD (หรือประมาณ 750,000 บาท) ต่อการเรียน 1 หลักสูตร (21 สัปดาห์)

 • หลักสูตร Summer Intensive English Program ต้องมีเงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า $7,563 USD (หรือประมาณ 250,000 บาท) ต่อการเรียน 1 หลักสูตร (7 สัปดาห์)
✱ Master’s Preparation (MP) Program : หลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับปริญญาโท

นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนคอร์ส MP ควบคู่ไปกับการเก็บหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนอยู่ รวมถึงการเตรียมสอบ TOEFL หรือ IELTS และการให้คำปรึกษาด้านวิชาการอย่างครอบคลุม

นักเรียนจะได้เรียนวิธีการอ่านและประเมินเนื้อหาทางวิชาการอย่างมีวิจารณญาณ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการเขียนและการพูด พัฒนาคำศัพท์ระดับบัณฑิตศึกษา และปรับปรุงกลยุทธ์การทำข้อสอบ GRE/GMAT เพื่อช่วยให้คุณบรรลุคะแนนที่ต้องการสำหรับหลักสูตรปริญญาของคุณ

วันเริ่มเรียนและระยะเวลาเรียน

2022

 • Spring Semester: January 5, 2022 – April 20, 2022
 • Summer Semester: April 27, 2022 – August 3, 2022
 • Fall Semester: September 7, 2022 – December 14, 2022

** สมัครเรียนอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเริ่มคอร์สเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ได้ระดับภาษา High-Intermediate ขึ้นไป (จากการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของทางสถาบัน) หรือมีผลคะแนนเทียบเท่า

 • TOEFL iBT 61+
 • IELTS 5.5+
 • PTE Academic 44+

3. มีเงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า $20,926 USD (หรือประมาณ 690,000 บาท) ต่อการเรียน 1 หลักสูตร (14-15 สัปดาห์)

ระดับภาษาของหลักสูตร MP

MP3

TOEFL iBT 85+
IELTS 6.5+
PTE Academic 58+

MP2

TOEFL iBT 75+
IELTS 6+
PTE Academic 50+

MP1

TOEFL iBT 61+
IELTS 5.5+
PTE Academic 44+

✱ Pre-Master’s (PM) Program : หลักสูตรการเตรียมก่อนเรียนปริญญาโทใน USC

หลักสูตร Pre-Master ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมทักษะภาษาอังกฤษและวิชาการของคุณสำหรับหลักสูตรปริญญาโทของ USC ที่เข้มงวด คุณจะได้เรียนรู้วิธีอ่านและประเมินเนื้อหาทางวิชาการอย่างมีวิจารณญาณ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการเขียนและการพูด พัฒนาคำศัพท์ระดับบัณฑิตศึกษา และปรับปรุงกลยุทธ์การทำข้อสอบ GRE/GMAT เพื่อช่วยให้คุณบรรลุคะแนนที่ต้องการสำหรับหลักสูตรปริญญาของคุณ

หลักสูตรต่างๆ ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับรูปแบบการอ่านและการเขียนของสาขาวิชาของคุณและจะแนะนำหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณ ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมแต่เน้น คุณจะมีความรอบรู้ในตำราและทักษะที่ใช้กันทั่วไปในสาขาการศึกษาของคุณ

วันเริ่มเรียนและระยะเวลาเรียน

2022

 • Spring Semester: January 5, 2022 – April 20, 2022
 • Summer Semester: April 27, 2022 – August 3, 2022
 • Fall Semester: September 7, 2022 – December 14, 2022

** สมัครเรียนอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเริ่มคอร์สเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ได้ระดับภาษา High-Intermediate ขึ้นไป (จากการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของทางสถาบัน) หรือมีผลคะแนนเทียบเท่า

 • TOEFL iBT 61+
 • IELTS 5.5+
 • PTE Academic 44+

4. มีเงินสนับสนุนไม่ต่ำกว่า $20,926 USD (หรือประมาณ 690,000 บาท) ต่อการเรียน 1 หลักสูตร (14-15 สัปดาห์)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาที่ CWC

Special Promotion!! สำหรับนักเรียนไทย

สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภายในเดือนธันวาคม 2021 และเริ่มเรียนภายในปี 2022

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการเพื่อสอบถามโปรโมชั่นใหม่

ส่วนลด 5%

เมื่อสมัครเรียน 12 สัปดาห์

$3,580

$3,400

ส่วนลด 10%

เมื่อสมัครเรียน 24 สัปดาห์

$7,200

$6,500

ส่วนลด 15%

เมื่อสมัครเรียน 36 สัปดาห์

$10,850

$9,200

ส่วนลด 20%

เมื่อสมัครเรียน 48 สัปดาห์

$14,380

$11,500

ค่าเรียนตามหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนที่ CWC

** จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 31.00 บาท **

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน ฟรี! ไม่มีค่าดำเนินการในการทำเรื่องไปเรียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-4190044, 081-5660008

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 094-4190044 (ตาล), 081-5660008 (ออม)
Line ID: alc98
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

Contact us via Line application by scanning QR Code

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับพี่ตาล
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID

Facebooktwittermail