fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

เรียนภาษาที่พอร์ตแลนด์ สหรัฐอเมริกา

Intensive English Language Program (IELP)
Portland State University
in Portland, Oregon

 

Intensive English Language Program หรือ IELP เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ (Portland State University) มหาวิทยาลัยนอกเขตเมืองใหญ่ที่เป็นที่รู้จักในชุมชนในด้านความหลากหลายของประชากรนักเรียนและอาจารย์ IELP มอบบรรยากาศและการเข้าถึงในมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์เสมือนนักเรียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม้คุณจะเรียนแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษก็ตาม

การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้สถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์ที่สวยงาม สะอาด และปลอดภัยแก่การศึกษาและการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน IELP ยังมอบการเรียนการสอนแบบเข้มข้นในหลากหลายแขนงจองการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม การเรียนของคุณจะได้รับการดูแลสนับสนุนจากแผนกบริการนักเรียน อันได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ IELP, IELP Conversation Partner Program และอาจารย์รวมถึงที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาของ IELP อีกด้วย แผนกดูแลสวัสดิภาพนักเรียนของเราก็คอยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่จะช่วยให้คุณพบปะเพื่อนใหม่และสร้างมิตรภาพระยะยาวระหว่างเพื่อนๆ

หรือแม้กระทั่งอยากเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาที่มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์แต่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษา เราก็มีหลักสูตร Pathway ที่จะช่วยให้คุณไปถึงฝั่งฝัน ในขณะที่เรียนภาษาอังกฤษและเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นอยู่ที่ IELP คุณจะได้ใช้ชีวิตประหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เมื่อคุณเรียนภาษาอังกฤษจบระดับสูงสุดและสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Pathway คุณจะมีโอกาสเข้าเรียนในชั้นเรียนจริงของมหาวิทยาลัยที่ที่ปรึกษาอนุมัติให้เข้าเรียนได้ก่อนที่จะจบคอร์สเรียนจาก IELP ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น

บริการช่วยสนับสนุนนักเรียน

 • ที่พักภายในเขตวิทยาเขต
 • ที่พัก Homestay และให้คำแนะนำเรื่องที่พักนอกวิทยาเขต
 • การปฐมนิเทศน์ที่ให้ข้อมูลอย่างครอบคลุม
 • บริการสอนเสริมพิเศษ
 • หลักสูตรจับคู่สนทนา
 • ศูนย์บริการการเรียนรู้ IELP
 • การเข้าถึงห้องคอมพิวเตอร์ 24 ชั่วโมง
 • กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่และสันทนาการ
 • การเข้าใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์
 • การเข้าใช้โรงยิม
 • ส่วนลดค่าบริการระบบขนส่งสาธารณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Undergraduate Pathway Program
  เป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ซึ่งรวมเข้ากับคอร์ส Academic English Program (AEP), ชั้นเรียนจริงในมหาวิทยาลัย และบริการสนับสนุนในด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนได้อย่างที่คาดหวังไว้ นักเรียนยังสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตในขณะที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้อีกด้วย
 2. Academic English (AEP)
  นักเรียนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดและกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการเขียน การอ่านอย่างครอบคลุม และการสนทนาด้วยการพูดที่เป็นประโยชน์ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและปรับตัวได้อย่างมืออาชีพ นักเรียนที่จบระดับสูงสุดจะมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเรียนให้ประสบความสำเร็จในระดับปริญญาตรีและโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Academic English เปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Beginning) จนถึงระดับสูง (Advanced)
 3. Academic Preparation for Graduate Students
  คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนจะได้รับการขัดเกลาทักษะภาษาสำหรับการศึกษา พัฒนาการจัดสรรงานที่ได้รับมอบหมายงานในระดับปริญญาขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความคุ้นเคยกับการประชุมในเชิงวิชาการและความคาดหวังสำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาขั้นสูง
 4. Study Abroad (SA)
  นักเรียน Study Abroad ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปีในอาคารที่มีความสวยงามของพอร์ตแลนด์เพื่อเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น นักเรียนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมอเมริกาในแบบฉบับของมหาวิทยาลัยในเขตชานเมืองกับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและมีโอกาสมากมายที่จะสร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวอเมริกันและประเทศอื่นๆ รวมทั้งยังมีโอกาสเข้าไปนั่งเรียนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับชั้นเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย
 5. Communication and Culture
  หลักสูตร Communication and Culture สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนวัฒนธรรมของอเมริกา พัฒนาทักษะการสนทนา และสร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าชั้นเรียนในวิทยาเขตพอร์ตแลนด์และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น

 

btn-more info


ค่าเรียนของหลักสูตรเรียนภาษา IELP 

หลักสูตร 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน รายละเอียดและโปรโมชั่น
 Academic English $4,014 $8,028 $16,056
 • 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • เรียน จ.-ศ. 09.00-17.00 น.
 Pathway $8,966 – $11,242 $13,472 – $18,024
(9 เดือน)
 Communication and Culture $5,027
 • Summer Course: มิถุนายน – สิงหาคม
 • Winter Course: กุมภาพันธ์ – มีนาคม
 Study Abroad $4,014 $8,028 $16,056

** จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34.00 บาท **

btn-more info


ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  ค่าสมัครเรียน :   $150 ไม่สามารถขอเงินคืนได้
  ค่าประกันสุขภาพ :   N/A
  ค่าหนังสือเรียน :   N/A
  ค่าที่พัก :   N/A
  ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน :   N/A
  ค่าส่งเอกสารระหว่างประเทศ :   N/A

** จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 34.00 บาท **

ดูแลให้คำปรึกษาฟรี! พร้อมกับติดต่อกับสถาบันเรียนภาษาโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044

btn-more info


MAP & LOCATION

Portland
USA

เมืองแห่งดอกกุหลาบ

btn-more info