fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM CANADA นักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงประเทศหนึ่งในโลก  เนื่องจากแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง อีกทั้งองค์กรวิจัยด้านมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยม PISA (Program for International Student Assessment) ได้จัดอันดับให้การศึกษาระดับมัธยมในแคนาดาเป็นที่ยอมรับที่สุด  โดยเปรียบเทียบในวิชาพื้นฐาน คือ การอ่าน คณิตศาตร์ และวิทยาศาสตร์  และประเทศนิวซีแลนด์ตามมาเป็นอันดับ 2 ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งแต่ละมณฑลจะรับผิดชอบระบบการศึกษาของตนเอง  และมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศแคนาดา ซึ่งทำให้มาตรฐานด้านการศึกษาของแคนาดาอยู่ในระดับสูงและได้มาตรฐาน   ด้วยอัธยาศัยและความเป็นมิตรของผู้คน  มาตรฐานคุณภาพชีวิตในระดับที่ดีที่สุดในโลก  สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ และภูมิประเทศที่สวยงาม ทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งตัวเลือก ที่ผู้ปกครองจากหลากหลายประเทศส่งบุตรหลานมาศึกษากันที่นี่
highschool_btn10 highschool_btn06
highschool_btn08 highschool_btn04

ข้อดีของการศึกษาในประเทศแคนาดา

  • canada-flagระบบการศึกษาชั้นนำ และได้มาตรฐานสูง
  • การศึกษาเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ตามความสนใจของนักเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดในอนาคต
  • ประชากรชาวแคนาดา มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
  • ค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างกับการเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ประเทศไทย
  • ผู้คนเป็นมิตร อัธยาศัยดี
  • สภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ
  • กลับมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยได้

ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นเพียง 700,000 บาท ต่อปี

Back to top


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศแคนาดา

แคนาดา ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ เป็นประเทศของผู้อพยพ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Melting Pot)  ด้วยประชากรจากเกือบทุกเชื้อสายทั่วโลกทำให้แคนาดามีอาหารและกิจกรรมของหลากหลายเชื้อชาติ  ภาษาที่ใช้ทางราชการมี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส คุณภาพชีวิต แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย ประชากรมีคุณภาพชีวิตสูง มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาให้การดูแลอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการอนุญาติในการพกพาอาวุธแต่อย่างใด สภาพแวดล้อม ในย่านใจกลางเมืองใหญ่ๆ ทุกแห่งมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงภาพ และพิพิธภัณฑ์มากมาย นอกจากนี้เมืองต่างๆ ในแคนาดายังมีธรรมชาติสวยงาม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้และชายหาดสาธารณะ พร้อมทั้งกีฬาและสันทนาการชั้นเยี่ยมอีกด้วย

Back to top


ระบบการศึกษาของแคนาดา

ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ
autumn-icon เทอมฤดูใบไม้ร่วง (Fall Semester) กันยายน – มกราคม
winter-icon เทอมฤดูหนาว (Winter Semester) กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
แม้ว่าการศึกษาในแต่ละมณฑลของแคนาดาจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่มาตรฐานการศึกษาในทุกเขตจัดอยู่ในระดับที่สูง  ภายใต้ระบบการศึกษาของประเทศ

Back to top


ระบบการศึกษา OECD โดยนำต้นแบบจากอังกฤษ

oecd-logoสถาบันการศึกษาของแคนาดา ไม่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ แต่ทุกสถาบันมีคุณภาพการศึกษาสูง ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสถาบันโดยการพิจารณาจากขนาด สถานที่ตั้งและประเภทของสถาบันนั้น ๆ แคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก มีการใช้จ่ายเงินต่อคนด้านการศึกษาสูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Back to top


SCHOOL LIST

Type : Public School (โรงเรียนรัฐบาล)
City : Victoria, British Columbia
Website : https://www.sd61.bc.ca
Student : 1,500 คน
Level : Grade 9–12
Age : 14-18
Tuition Fee :
Type : Public School (โรงเรียนรัฐบาล)
City : Coquitlam, British Columbia
Website : www.internationaled.com
Student : 32,000 คน
Level : Grade 9–12
Age : 14-18
Tuition Fee :
Type : Public School (โรงเรียนรัฐบาล)
City : Vernon, British Columbia
Website : www.vernoninternational.ca
Student : 3,350 คน
Level : Grade 9-12
Age : 14-18
Tuition Fee :
Type : Public School (โรงเรียนรัฐบาล)
City : Golden Hills, Alberta
Website : www.ghsd-international.com
Student : 1,600 คน
Level : Grade 7–12
Age : 11-18
Tuition Fee :