fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

คำถามยอดนิยม

โครงการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์

q โรงเรียนรัฐบาล หรือ โรงเรียนเอกชน?
a
  • โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ในประเทศจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าโรงเรียนเอกชน แต่ไม่ต่างกันมากนัก ค่าใช้จ่ายอยู่ราว 10,000 – 15,000 NZD ต่อปี
  • โรงเรียนเอกชนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีหอพักให้นักเรียนด้วย วิชาการเข้มข้น และกวดขันกว่า ค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆ 15,000 – 25,000 NZD ต่อปี

q เมืองเล็กหรือเมืองใหญ่?
a มีข้อแตกต่างกันคือ เมืองใหญ่คนจะเยอะ ดูวุ่นวาย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจะน้อยกว่า แต่น้องๆ จะไม่เหงา เมืองดูทันสมัย มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ได้รู้ได้เห็นเยอะ ส่วนเมืองเล็ก เรื่องความปลอดภัยจะมาอันดับต้นๆ เนื่องจากเมืองสงบ ไม่มีสิ่งยั่วยุ ผู้คนต่างรู้จักกัน ผู้ปกครองอาจจะพิจารณาโรงเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซะทีเดียว อาจเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างออกมาจากเมืองใหญ่ แต่อยู่ในย่านที่สงบหรือเป็นย่านที่อยู่อาศัยก็ได้ นักเรียนและผู้ปกครองควรช่วยกันตัดสินใจว่าน้องๆ เหมาะสมและชอบที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนมากกว่ากัน

q โรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือสหศึกษา?
a ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้ปกครองพิจารณา แต่จากผลการสำรวจโดยทั่วไปพบว่าถ้าเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วนเลย นักเรียนจะมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสหศึกษา แต่ในทางด้านพัฒนาการทางสังคม นักเรียนโรงเรียนสหศึกษาจะได้เปรียบมากกว่า

q หอพัก หรือ โฮมสเตย์?
a ส่วนใหญ่แล้วหากน้องๆ พักกับหอพักของทางโรงเรียน ผู้ปกครองจะสบายใจกว่า เนื่องจากหอพักของโรงเรียนจะมีกฏระเบียบที่เคร่งครัดและมีครูผู้ปกครองประจำหอพักคอยดูแลตลอดเวลา ส่วนการพักกับโฮมสเตย์ น้องๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ดังนั้น ในเบื้องต้นอาจให้น้องๆ พักกับหอพักของทางโรงเรียนไปก่อน เมื่อน้องๆ ปรับตัวและคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้ว อาจขยับขยายมาพักกับโฮมสเตย์ในภายหลังได้

q หากน้องมีปัญหาในการใช้ชีวิตและการเรียนควรทำอย่างไร?
a ในทุกโรงเรียนจะมีแผนกดูแลนักเรียนต่างชาติ  ซึ่งมีประธานนักเรียนนานาชาติและทีมงานคอยให้การดูแลน้องเป็นอย่างดี ติดตามเรื่องการปรับตัว การเรียนของน้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้องสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ ภาษาอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในช่วงแรกรวมถึงเรื่องของการเรียน หากน้องไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกเรียนวิชาอะไรให้เลือกตามความชอบและความถนัด

q ช่วงเวลาใดที่น้องสามารถเริ่มเรียนได้
a การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (Year 7–13)  สามารถเริ่มเรียนในเทอมใดก็ได้ แต่แนะนำว่าควรเริ่มเรียนในเทอม 1 หรือเทอม 2 จะดีที่สุด เพราะน้องจะได้ตามเนื้อหาของบทเรียนได้ทันเพื่อนๆ ในชั้นเดียวกัน เทอม 1  ปลายมค.  – กลางเมย. เทอม 2  ต้นพค. – กลางกค. เทอม 3  กลางกค. – ปลายกย. เทอม 4  ต้นตค. – กลาง ธค.

q น้องควรเตรียมตัวเรื่องภาษาอย่างไรก่อนไปเรียน?
a ปกติก่อนหลังจากส่งใบสมัครเรียนไปให้ทางโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนอาจจะมีการสัมภาษณ์น้องทางวีดีโอคอลหรือ Skype เพื่อทราบพื้นฐานการใช้ภาษาของน้องๆ แต่ละคนก่อนเริ่มเรียน ดังนั้นทางน้องและผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวล เนื่องจากทางโรงเรียนจะมีแผนกสอนภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนต่างชาติอยู่แล้ว ซึ่งน้องจะค่อยๆ ปรับภาษาไปเรื่อยๆ ให้สอดคล้องกับวิชาเรียน และน้องจะไม่รู้สึกท้อในช่วงแรกๆ แต่หากน้องจะเตรียมความพร้อมไปก่อนก็จะดีมากๆ ค่ะ

q จะทราบได้อย่างไรว่าน้องควรจะเรียนระดับไหน?
a ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จะพิจารณาการเข้าชั้นเรียนตามอายุเป็นหลัก พร้อมกับผลการเรียนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น น้องอายุ 15 ปี ก็เข้า Year 11 ซึ่งเทียบเท่ากับ ม.5 ยังไงก็แล้วแต่ทางโรงเรียนจะพิจารณาเรื่องทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ด้วย หากภาษาของน้องยังไม่พร้อม จะต้องเรียนภาษาเพิ่มด้วย พร้อมกับเรียนบางวิชาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก เมื่อทางโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนต่างชาติเห็นว่าภาษาของน้องดีขึ้นแล้วก็จะปรับเพิ่มรายวิชาหลักให้มากขึ้น หากน้องและผู้ปกครองมีแพลนว่าจะต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องวางแผนเริ่มเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ Year 10 (เทียบเท่ากับ ม.4) เป็นต้นไป
  btn-more info