fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

สมัครสอบรอบพิเศษทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอเมริกา!

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุระหว่าง 13-17 ปี เข้าร่วมสอบชิงทุนพิเศษนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ตามแบบฟอร์มด้านล่าง และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 100 บาท ก่อนเข้าสอบ พร้อมเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาทางอีเมล์

ที่อยู่อีเมล์:  esl@american-learning.com
หัวข้อ:     เอกสารสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC 
เอกสารแนบ:

  1. สลิปชำระค่าสมัครสอบ
  2. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
  3. สำเนาบัตรประชาชน