fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
USA Flag

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่สิงหาคม 2567 - พฤษภาคม 2568
฿520000
฿ 480,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท + ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 2 : 140,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 140,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 150,000 บาท
Canada Flag

ประเทศแคนาดา

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่กันยายน 2567 - มิถุนายน 2568
฿ 780,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท + ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 2 : 240,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 240,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 270,000 บาท
New Zealand Flag

ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 3 เทอม (8 เดือน) ตั้งแต่พฤษภาคม - ธันวาคม 2567
฿ 599,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท + ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 2 : 183,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 183,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 183,000 บาท
New Zealand Flag

ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 4 เทอม (11 เดือน) ตั้งแต่กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2567
฿ 689,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท + ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 2 : 213,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 213,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 213,000 บาท