fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Previous
Next

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

1.
สอบข้อเขียน

2.
สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านข้อเขียน

3.
ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

4 .
ทำ Application และส่งเอกสาร

5.
เข้าค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม

6.
สัมภาษณ์วีซ่า

7.
ปฐมนิเทศน์

8.
ออกเดินทาง

ขั้นตอนที่ 1 : สอบข้อเขียน
น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษเพื่อวัดทักษะเบื้องต้นว่าน้องๆ จะสามารถเข้าไปเรียนร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติได้หรือไม่ โดยข้อสอบเขียนจะเป็นการวัดทักษะการฟัง (Listening Skill) และทักษะการอ่าน (Reading Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการไปศึกษาที่ต่างประเทศ โดยทาง ALC จะจัดสอบย่อยทุกๆ เดือนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ขั้นตอนที่ 2 : สอบสัมภาษณ์
หลังจากประกาศผลสอบข้อเขียนแล้ว น้องๆ ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนจะมีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อวัดทักษะการพูด (Speaking Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

ขั้นตอนที่ 3 : ยืนยันสิทธิ์
หลังจากประกาศผลการทดสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์แล้ว ทาง ALC จะส่งอีเมล์ยืนยันผลการสอบรายบุคคลและกำหนดระยะเวลาให้น้องๆ ตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ น้องๆ ต้องชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4 : ทำ Application และส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ
เมื่อน้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว พี่ๆ ALC จะแจ้งรายชื่อเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการเข้าร่วมโครงการรวมถึงสอนวิธีการทำ Application ให้น่าสนใจเพื่อนำเสนอให้ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนที่ประเทศนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 5 : เข้าค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม
พี่ๆ ALC จะพาน้องๆ ไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียน 1 ปีการศึกษา น้องๆ จะได้พบกันรุ่นพี่ที่มาแชร์ประสบการณ์และแนะนำการใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมถึงทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น

ขั้นตอนที่ 6 : สัมภาษณ์วีซ่า
พี่ๆ ALC จะช่วยติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์วีซ่าให้น้องๆ ทุกคน รวมถึงแนะแนวทางในการตอบคำถามให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 7 : ปฐมนิเทศน์
นักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับเชิญมาฟังการปฐมนิเทศน์เพื่อรับทราบกฎและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 8 : ออกเดินทาง
พร้อมกันที่สนามบินเพื่อออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง


 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

✔ สมัคร Online ทางเว็บไซต์
น้องๆ สามารกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

✔ สมัครที่อาจารย์ประสานงานแต่ละโรงเรียน (เฉพาะบางโรงเรียน)
สำหรับน้องๆ ที่ได้รับข่าวสารโครงการจากอาจารย์ที่โรงเรียนหรือป้ายประกาศ สามารถติดต่ออาจารย์ที่ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้เลยค่ะ

✔ สมัครที่สำนักงานบริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด
น้องๆ สามารถ Walk-in เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานบริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด (อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39) ด้วยตนเอง

 


 

เอกสารประกอบในการสมัคร

สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ค่าสมัคร 200 บาท

** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ หากตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่
ทางบริษัทฯ 
กำหนด  ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ**

btn-more info