fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990
เรียนนักบินที่ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
PILOT TRAINING COURSE IN SAN DIEGO, USA
เรียนนักบินที่ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
PILOT TRAINING COURSE IN SAN DIEGO, USA
Previous
Next

SAN DIEGO FLIGHT TRAINING INTERNATIONAL (SDFTI)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบัน SDFTI

ที่ตั้ง: 8745 Aero Dr #103, San Diego, CA 92123 USA

เว็บไซด์: www.sdfti.com

หลักสูตรที่เปิดสอน:

★ Private Pilot
★ Instrument Pilot
★ Commercial Pilot
★ Multi-Engine Pilot
★ Flight Instructor (Airplane)
★ Flight Instructor (Instrument)
★ Multi-Engine Instructor

เกี่ยวกับสถาบัน SDFTI

สถาบัน San Diego Flight Training International (SDFTI) เปิดดำเนินการสอนด้านการบินมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 มีประสบการณ์สอนมากว่า 30 ปี SDFTI ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้เปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติในชั้นเรียนในการฝึกบิน ตั้งอยู่ในเขตของสนามบิน Montgomery-Gibbs Executive Airport ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองซานดิเอโกเพียง 20 นาที (โดยรถยนตร์)

นักเรียนจำนวนมากเลือกความยืดหยุ่นในการเริ่มต้นการฝึกอบรมเมื่อใดก็ได้ และทำงานแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มผู้สอนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่นี่และได้รับการรับรองทุกรายการผ่าน CFII หรือ MEI ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับใบรับรองและการให้คะแนนของ FAA (ใบอนุญาต) ที่คุณจะได้รับ ข้อมูลเพิ่มเติมจะเชื่อมโยงกับคำอธิบายแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนที่ SDFTI

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคลจะเป็นหลักสูตรเริ่มต้นให้นักเรียนได้ดูจักกับการบินสมัยใหม่ นักเรียนจะได้ฝึกบินกับครูผู้สอนด้วยเครื่อง Cessna  172R จำนวน 45 ชั่วโมง เรียนภาคพื้นจำนวน 50 ชั่วโมง และฝึกด้วยเครื่องจำลองการบินจำนวน 3 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านนักเรียนจะได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License หรือ PPL) ที่ออกโดย FAA

หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือ Instrument Rating (IR) เป็นหลักสูตรการฝึกสอนนักบินในการบินด้วยทัศนวิสัยที่จำกัด หรือ ในสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น บินตอนกลางคืนหรือบินในขณะที่มีเมฆหนาปกคลุม นักเรียนจะได้ฝึกบินกับครูผู้สอนด้วยเครื่อง Cessna 172R จำนวน 45 ชั่วโมง เรียนภาคพื้นจำนวน 31 ชั่วโมง และฝึกด้วยเครื่องจำลองการบินจำนวน 14 ชั่วโมง

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องยนต์เดียว) สำหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิ์ในการขับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวเท่านั้น นักเรียนจะได้ฝึกบินกับครูผู้สอนด้วยเครื่อง Cessna 172R จำนวน 5 ชั่วโมง บินเดี่ยว 35 ชั่วโมง บินกับครูผู้สอนด้วยเครื่อง Piper Arrow จำนวน 10 ชั่วโมง เรียนภาคพื้นจำนวน 28 ชั่วโมง และฝึกด้วยเครื่องจำลองการบินจำนวน 6 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านนักเรียนจะได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (Commercial Pilot License หรือ CPL) ที่ออกโดย FAA

หลักสูตรการบินแบบสองเครื่องยนต์ หรือ Multi-Engine Rating (MR) เป็นหลักสูตรที่จะฝึกอบรมให้นักบินสามารถขับเครื่องบินที่มีหลายเครื่องยนต์ได้อย่างปลอดภัย นักเรียนจะได้ฝึกบินกับครูผู้สอนด้วยเครื่อง Beechcraft B55 Baron จำนวน 20 ชั่วโมง เรียนภาคพื้นจำนวน 35 ชั่วโมง และฝึกด้วยเครื่องจำลองการบินจำนวน 5 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

  1. San Diego Flight Training International ไม่รับประกันว่านักเรียนจะสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมที่เลือกได้อย่างน่าพอใจภายในเวลาขั้นต่ำที่อธิบายไว้ นอกจากนี้ San Diego Flight Training International ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันสำหรับการบิน ไม่รวมเงินที่จ่ายให้กับหน่วยงานอื่นๆ สำหรับค่าครองชีพ การตรวจสอบเที่ยวบิน หรือชั่วโมงการฝึกอบรมเพิ่มเติม เป็นนโยบายของ San Diego Flight Training International Inc. ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารในเครื่องบินของเราหรือร้องขอการสิ้นสุดการเดินทางของหลักสูตรจนกว่าผู้สมัครนักบินจะได้แสดงความสามารถและทักษะที่น่าพอใจตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทดสอบเชิงปฏิบัติของ FAA

  2. นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรจากสถาบัน SDFTI ในทุกหลักสูตรจะได้รับใบอนุญาตการบินจากองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration หรือ FAA) เท่านั้น หากนักเรียนมีความประสงค์จะกลับมาสมัครเป็นนักบินในสายการบินที่ประเทศไทยจะต้องแปลงใบอนุญาตจาก FAA เป็น ICAO เท่านั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน SDFTI

ห้องเรียนขนาดเล็ก 4 ห้อง
ห้องเรียนขนาดใหญ่ 1 ห้อง
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
ห้องสอบปฏิบัติการ
ฝูงบินจำนวน 8 ลำ
ลานจอดรถ

นอกจากนี้ในเขตโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับนักเรียน ได้แก่

ค่าเรียนตามหลักสูตร

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot Program)

รวมจำนวนชั่วโมงบิน (Flight Time) 222 ชั่วโมง และจำนวนในห้องเรียนภาคพื้นดิน (Ground Time) 149 ชั่วโมง

** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามชั่วโมงในการเรียนที่แจ้ง หากนักเรียนต้องเรียนเพิ่มมากกว่าจำนวนชั่วโมงข้างต้นอาจมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม **

หลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Program)

รวมจำนวนชั่วโมงบิน (Flight Time) 73 ชั่วโมง และจำนวนในห้องเรียนภาคพื้นดิน (Ground Time) 66 ชั่วโมง

** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามชั่วโมงในการเรียนที่แจ้ง หากนักเรียนต้องเรียนเพิ่มมากกว่าจำนวนชั่วโมงข้างต้นอาจมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติม **

จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ≈ 33.00 บาท

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเรียน ฟรี! ไม่มีค่าดำเนินการในการทำเรื่องไปเรียน
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-4190044, 081-5660008

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

โทร. 094-4190044 (ตาล), 081-5660008 (ออม)
02-6190044 (สำนักงาน)
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับพี่ๆ ALC
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID

Facebooktwittermail