fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

ILSC Language Schools

เรียนภาษาที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย กับสถาบัน ILSC เป็นสถาบันเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง มี 7 แคมปัสในเมืองใหญ่จาก 4 ประเทศทั่วโลก สถาบันเรียนภาษา ILSC ที่ Sydney ได้ออกแบบโครงสร้างการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น และตอบรับกับเป้าหมาย รวมถึงความสนใจของนักเรียน ที่ต้องการ เรียนภาษาที่ซิดนีย์ ซึ่งสถาบัน ILSC Sydney มุ่งมั่นที่จะรักษาความหลากหลายของจำนวนนักเรียนชาติต่างๆ โดยไม่ให้มีกลุ่มนักเรียนชาติใดชาติหนึ่งเป็นหลัก มั่นใจได้ว่าคุณจะได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ในการ เรียนภาษาที่ซิดนีย์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาติอื่นๆ นอกจากนี้ทางสถาบัน ILSC ยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทางภาษาที่เปิดตลอดทั้งในระหว่างสัปดาห์ และในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องพบกับช่วงเวลาที่น่าเบื่อ ขณะที่ เรียนภาษาที่ซิดนีย์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในหรือนอกห้องเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

 33 ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ฟรี! Wi-Fi
 ห้องละหมาด  โต๊ะปิงปอง ห้องสมุด ร้านกาแฟ ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น


ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาที่ซิดนีย์
 กับ ILSC ?

  • คุณครูทุกคนที่ ILSC เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตรทางด้านการสอน
  • สถาบันเรียนภาษา ILSC มีประสบการณ์ทางการสอนมายาวนาน มากกว่า 20 ปี และครูผู้สอนทุกคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
  • คุณครูทุกคนผ่านการคัดกรองในด้านความสามารถที่จะกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่มา เรียนภาษาที่ซิดนีย์
  • การเรียนการสอนจะยึดหลักให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  • ตั๋วเครื่องบินที่จะมา เรียนภาษาที่ซิดนีย์ ราคาไม่แพง

Syd Line 2

btn-more info

Facebooktwittermail