fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

English Language Academy, University of Auckland
Auckland, New Zealand

สถาบัน English Language Academy (ELA) คือสถาบันที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอ๊อคแลนด์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในประเทศนิวซีแลนด์จาก QS World University Rankings 2015

ELA มีโปรแกรมภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและอังกฤษระดับวิชาการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย โปรแกรมที่ปรับแต่งสำหรับกลุ่มและในหลักสูตรสำหรับการอบรมครูผู้สอน การเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยระดับโลกในเมืองอันดับต้น ๆ จะให้ประโยชน์มากมาย

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ELA ได้จ้างครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งบุคคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาและผ่านหลักสูตร TESOL ซึ่งจะทุ่มเทเพื่อช่วยให้คุณบรรลุตามเป้าหมาย ครูผู้สอนที่ ELA มีประสบการณ์การสอนนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือให้เหมาะกับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

การอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ซึ่งประกอบด้วย

 • ทีมงานบริการนักศึกษาที่พร้อมทุ่มเทให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน
 • ศูนย์การเรียนรู้ที่เปิด 7 วันต่อสัปดาห์
 • ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการเรียนรู้
 • ความช่วยเหลือเมื่อเดินทางมาถึงอ๊อคแลนด์และการหาที่พัก
 • กิจกรรมทางสังคม กีฬา และวัฒนธรรมที่จะเปิดประสบการณ์น่าตื่นเต้นให้กับนักเรียน

ความสัมพันธ์ระดับสากล

แต่ละปี ELA ได้ต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรภาษาอังกฤษของเราจากประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศ ทุกคนจะได้พบเพื่อนใหม่และเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับผู้คนจากทั่วโลก

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นน้ำของนิวซีแลนด์

เพื่อเตรียมพร้อมคุณสมบัติและตรงตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอ๊อคแลนด์และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของนิวซีแลนด์ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของเรามีดังนี้

 1. Foundation Certificate in English for Academic Purposes (FCertEAP)
  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ๊อคแลนด์หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นของประเทศนิวซีแลนด์ มีระดับผลการเรียนตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ แต่ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษไม่ถึงตามที่กำหนด
 2. English Pathway for Postgraduate Studies (EPPS)
  เหมาะสำหรับผู้ต้องการจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอ๊อคแลนด์ มีผลการเรียนตรงตามเกณฑ์การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แต่ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
 3. English Pathway for Undergraduate Studies (EPUS)
  เหมาะสำหรับผู้ต้องการจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอ๊อคแลนด์ มีผลการเรียนตรงตามเกณฑ์การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แต่ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
 4. Academic English เป็นหลักสูตรที่ช่วยปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โปรแกรมนี้ทำให้คุณมีโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างอิสระ และตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
  โปรแกรมสามารถมุ่งเน้นทักษะในระดับมหาวิทยาลัยหรือการเตรียมสอบ IELTS โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณจะได้ปรับปรุงทักษะทางภาษาและทักษะเชิงวิชาการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณให้พร้อมสู่ระดับถัดไปในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หรือศึกษาต่อในโปรแกรมตามเป้าหมายของคุณ โปรแกรมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับวิชาการ
 5. General English เป็นหลักสูตรที่ช่วยปรับปรุงความขีดสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาอังกฤษในสังคมและการทำงานของคุณ พร้อมการพัฒนาสู่หลักสูตร ELA อื่นๆ
  หลักสูตรจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมของชั้นเรียน อย่างเช่น งานแต่ละรายบุคคล งานคู่ และงานกลุ่มขนาดเล็ก ภาษาอังกฤษทั่วไปรวมถึงวิชาเลือก ซึ่งคุณสามารถปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ โดยคุณจะได้เลือกวิชาเลือกที่เน้นหัวข้อหรือทักษะที่ต้องการ วิชาเลือกขึ้นอยู่กับระดับและความต้องการของนักเรียน ซึ่งอาจประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และการเตรียมสอบ IELTS
 6. หลักสูตร Cambridge CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) คือการรับรองคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ ได้รับการยอมรับโดยโรงเรียนสอนภาษาทั่วโลก ประกาศนียบัตรนี้ รับรองทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นอาชีพสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศและทำให้การหางานในโรงเรียนสอนภาษาง่ายขึ้น
 7. IELTS Testing and Preparation Courses International English Language Testing System (IELTS) คือหนึ่งในแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS ที่ ELA จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมในด้านเทคนิคการสอบ รวมถึงทักษะทางภาษาและการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS หากคุณต้องการใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คุณสามารถสอบ IELTS ได้ที่ ELA ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบ IELTS ที่ได้รับรางวัล และเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ละเดือนมีการจัดสอบ 2 – 3 ครั้ง โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและการเตรียมสอบของคุณ หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มี ให้เลือกในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษระดับวิชาการ และยังมีหลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS แบบไม่เต็มเวลา ซึ่งจะเปิดสอนช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ + หลักสูตรทั้งหมดนี้สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านการสอบ IELTS

btn-more info


ค่าเรียนภาษาที่อ๊อคแลนด์ ของโรงเรียนภาษา ELA

หลักสูตร 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน รายละเอียดและโปรโมชั่น
 General English $5,280
$4,620
$10,560
$9,240
$19,360
$16,940
 • 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • เรียน จ.-ศ. 08.15-15.00 น.
 • โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สมัครและเริ่มเรียนภายในปี 2019

 

หลักสูตร ระยะเวลาคอร์ส ราคา รายละเอียดและโปรโมชั่น
 Academic English 10 สัปดาห์ $5,055
 • 200 ชั่วโมง
 • เรียน จ.-ศ. 08.15-15.00 น.
 Evening IELTS Preparation  4 สัปดาห์  $595
 • 32 ชั่วโมง
 • เรียน จ.-พฤ. 18.00-20.00 น.
 Saturday IELTS Preparation  5 สัปดาห์ $445
 • 20 ชั่วโมง
 • เรียน ส. 09.00-13.00 น.

 Foundation Certificate in EAP (FCertEAP)

 21 สัปดาห์ $10,365
 • 400 ชั่วโมง
 • เรียน จ.-ศ. 08.15-15.00 น.
 • นักเรียนต้องมีผลคะแนน IELTS 4.5 ขึ้นไปสำหรับปริญญาตรี และIELTS 5.5 ขึ้นไปสำหรับปริญญาโท
 • นักเรียนต้องมีหนังสือตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาที่ยอมรับผล FCertEAP
 English Pathway for Undergraduate Studies (EPUS)  10 สัปดาห์ $5,260
 • 200 ชั่วโมง
 • เรียน จ.-ศ. 08.15-15.00 น.
 • นักเรียนต้องมีผลคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
 • นักเรียนต้องมีหนังสือตอบรับเข้าเรียนจาก University of Auckland แล้ว
 English Pathway for Postgraduate Studies (EPPS) 10 สัปดาห์ $5,260
 • 200 ชั่วโมง
 • เรียน จ.-ศ. 08.15-15.00 น.
 • นักเรียนต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป
 • นักเรียนต้องมีหนังสือตอบรับเข้าเรียนจาก University of Auckland แล้ว

** จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD ≈ 23 บาท **

btn-more info


ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปเรียนภาษาที่ ELA

   ค่าสมัครเรียน :    $275
   ค่าหนังสือ :    $80
   ค่าประกันสุขภาพ :    $55/เดือน
   ค่าจัดหาที่พัก :    $230
   ค่าที่พัก Homestay :    $295/สัปดาห์
   ค่าที่พัก Apartment ห้องแชร์ :    $265/สัปดาห์
   ค่าที่พัก Apartment ห้องสตูดิโอ :    $495/สัปดาห์
   ค่ารับ-ส่งที่สนามบิน :    $230 (ไป-กลับ), $120 (เที่ยวเดียว)

** จำนวนเงินดังกล่าวแสดงในสกุลเงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZD) อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD ≈ 23 บาท **

ดูแลให้คำปรึกษาฟรี ราคาเดียวกับติดต่อกับสถาบันภาษาโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-4190044, 081-5660008

btn-more info


MAP & LOCATION

Auckland
New Zealand

เมืองเศรษฐกิจที่มีความครบครัน ทันสมัย อากาศดี ธรรมชาติสวยงาม

btn-more info


สถานที่ท่องเที่ยวในอ๊อคแลนด์

Rotorua
Sky Tower
Waiheke Island
The Hobbiton Movie Set
 เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดน้ำพุร้อน เที่ยวชม Wai-O-Tapu Thermal Wonderland เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงสุดในซีกโลกใต้ มีกิจกรรมท้าทายคนชอบความสูงด้วยการเดินชมวิวบน Sky Walk และกิจกรรมดิ่งหอคอยที่ชื่อว่า Sky Jump เป็นเกาะที่ใหญ่ที่มีชายหาดอันสวยงามและมีชื่อเสียงมาก อีกทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็น ‘เกาะแห่งไวน์’ เนื่องจากมีดินที่สามารถปลูกองุ่นที่นำมาใช้ทำไวน์ได้ดี  เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดัง อันได้แก่ “The Lord of the Rings” และ “The Hobbit” เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-4190044, 081-5660008

btn_apply2


register-and-apply3