fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

EXPERIENCE AMERICA
LET’S JOIN AUPAIR PROGRAM

โครงการออแพร์ (AuPair) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดย AuPair จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน พร้อมประสบการณ์มากมาย รวมทั้งรับเงินสนับสนุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง โครงการออแพร์ (AuPair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของกรทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา(The U.S. Department of States – DOS) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้เยาวชนจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี ภายใต้วีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการออแพร์ขั้นต่ำ 12 เดือน และสามารถต่อระยะเวลา หรือ Extension โครงการในปีที่ 2 เพิ่มได้อีก 6, 9 หรือ 12 เดือน โดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการออแพร์ จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันท้ายโครงการ Aupair อีกด้วย

tick-blue
ฟรี ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
tick-blue
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
tick-blue
ฟรี ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครบวงจร
tick-blue
สัญญาเข้าร่วมโครงการ 1 – 2 ปี ในอเมริกา
tick-blue
มีอาหารและที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกัน
tick-blue
วันลาพักร้อน 10 วัน ต่อปี
tick-blue
รับเงินสนับสนุนการศึกษา $500 ต่อปี
tick-blue
ค่าตอบแทนรายสัปดาห์ตลอดโครงการ

สอบถาม โครงการ ออแพร์ (Au Pair) เพิ่มเติม โทร 087-5660008


ร่วมฟังรายละเอียดโครงการออแพร์ (Au Pair)
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนารายละเอียดโครงการออแพร์ เพื่อทำความรู้จักกับโครงการ การเตรียมความพร้อม คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายของโครงการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์ บรรยายโดยทีมงานผู้ดูแลโครงการซึ่งมีประสบการณ์จริงในการเข้าร่วมและประสบความสำเร็จกับโครงการออแพร์ พร้อมแชร์ประสบการณ์แด่ผู้ฟังบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ ตอนนี้เรามีสัมมนาออแพร์ที่กรุงเทพ สัมมนาที่ขอนแก่น สัมมนาที่อุดรธานี สัมมนาที่เชียงใหม่ และสัมมนาที่หาดใหญ่ สามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ตามสะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

AP-ลงทะเบียนสัมมนา โครงการออแพร์ (Au Pair in USA) P

โครงการออแพร์ (AuPair) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดย AuPair จะทำงานเป็นผู้ดูแลเด็ก รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ และท่องเทียวในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ผู้สมัครต้องมีอายุน้อยกว่า 26 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
    ผู้สมัครต้องมีอายุน้อยกว่า 26 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการและต้องสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ก่อนอายุครบ 27 ปี บริบูรณ์
  • รับสมัครเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
    ฟังออนไลน์ที่บ้านท่าน โดยเราจะส่งขั้นตอนการเข้าฟังให้ทางอีเมล์
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

“เข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

สอบถามเพิ่มเติม โทร 087-5660008


ผู้ดูแลออแพร์สาขาต่างจังหวัด

 .

 .

Head Office
กรุงเทพฯ

ap_mm_CM

เชียงใหม่

ขอนแก่น

ap_amp_HY

หาดใหญ่

ติดต่อ ติดต่อ พี่มะเหมี่ยว ติดต่อ พี่ทีน่า ติดต่อ พี่แอมแปร์
โทร 087-5660008
Line ID: aupair.alc
Line ID: evemeaw โทร 086-7331747
Line id: salacjit
โทร 089-7266565
Line id: august10studio

กรุงเทพฯ และอื่นๆ โทร 087-5660008

btn-more info


บรรยากาศการฟังสัมมนา

ในการเข้าฟังสัมมนาโครงการออแพร์ จะมีทีมงานจากบริษัทฯ บรรยายรายละเอียด และการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ โดยจะมีแขกรับเชิญร่วมเล่าประสบการณ์การเป็นออแพร์ เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้เห็นภาพการใช้ชีวิตในฐานะออแพร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังสอบถามคำถามที่สงสัย และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ท้ายการสัมมนาสามารถเข้าสัมภาษณ์ภาษา และพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้อีกด้วย

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”สัมมนาโครงการออแพร์”]

See our Aupair
ออแพร์ – คุกกี้ พรสุดา
Au Pair in San Diego, CA
with Gdowski Family
SEE MORE >>