fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

วันนี้พี่นำบทความดีๆ จาก “พี่เหมียว” ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel 2015 กับ American Learning เมื่อ Summer ที่ผ่านมา โดยบทความที่พี่เหมียวส่งไปเล่าประสบการณ์การทำงานที่โรงแรม Westin บนเกาะ Hawaii ในตำแหน่ง Housekeeper ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ลงนิตยาสาร “คู่สร้างคู่สม” ฉบับที่ 927

1 2 3 4 5 6 7

Facebooktwittermail