บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ได้มีบริการยื่นเอกสารการขอคืนภาษี Tax Refund ในเฉพาะส่วนของ Federal Tax สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA โดยเราจะอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสาร รับรองความปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด ด้วยระบบออนไลน์ ผู้ยื่นขอรับ Tax Refund จะได้รับเช็คที่ออกจากรัฐบาลอเมริกาโดยตรง รวมถึงไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นเงินในภายหลัง


 

ขั้นตอนการขอคืนภาษี

ico1

DOWNLOAD
APPLICATION

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกยื่นความจำนงขอทำ Tax Refund

ico2

PREPARE
DOCUMENT

ส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษีให้บริษัทฯทางอีเมล์หรือไปรษณีย์

ico3

PAY 900 BAHT
& GET YOUR CHECK

รอรับการแจ้งเตือนเพื่อมารับเช็ค และชำระค่าธรรมเนียม 900 บาท

ico4

DEPOSIT CHECK
& GET CASH

นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น


สมัครวันนี้ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ กับ อเมริกัน เลิร์นนิ่ง

download-icon Download Application


 ส่งเอกสารประกอบการทำ Tax Refund

 1. Application ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
 2. Copy Passport
 3. Copy Visa
 4. Copy หน้า Stamp เข้า-ออกประเทศ
 5. Copy Social Security Card
 6. W-2 หรือ Last Paycheck

ส่งเอกสารทางเมล์ work@american-learning.com หัวข้อ TAX REFUND หรือส่งทางไปรษณีย์ บริษัทอเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด 408/161 พหลโยธินเพลส ชั้น 39 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอคืนภาษี

 • อเมริกัน เลิร์นนิ่ง มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารขอคืนภาษีของผู้ขอคืนภาษีให้กับทางกรมสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น
 • ผู้ขอคืนภาษีจะได้รับเช็คสั่งจ่ายโดยตรงในนามของผู้ขอคืนภาษี
 • ในการขอคืนภาษี อเมริกัน เลิร์นนิ่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับดำเนินการตามเอกสาร W-2 /Last Paycheck จากทางนายจ้างให้แก่ผู้ขอคืนภาษี
 • จำนวนเงินที่ผู้ขอคืนภาษีจะได้รับ เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของรัฐบาลอเมริกันเท่านั้น และระยะเวลาในการขอคืนภาษีใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4-6 เดือนหลังจากผู้ยื่นเรื่องขอคืนภาษีได้ส่งเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์
 • บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีไม่ได้รับเงินภาษีคืน ทาง อเมริกัน เลิร์นนิ่ง ยินดีคืนเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการเรื่องเอกสารทั้งหมด
 • ค่าธรรมเนียมการขอคืนภาษี ทางบริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม จากภาษีที่น้องๆได้รับ ทั้งนี้ราคาที่แจ้งคือ ราคาเฉพาะ Federal Tax เท่านั้น

แชร์ประสบการณ์

น้องออย อรกวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องแนน ฐานิสรา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องส้มโอ ชลธิชา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Premier Aquatics, Alexandria, VA 
Summer Work and Travel in 2018
Generic placeholder image

Call Us

086-3201990, 081-7141001
Generic placeholder image

Chat with Us

alc16