Work and Travel USA คืออะไร?

โครงการ Work and Travel USA เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีอายุไม่เกิน 28 ปีที่ต้องการใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงานและท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่พฤษภาคม-สิงหาคม ซึ่งงานภายใต้โครงการ Work and Travel มีหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหาร ฟาสฟู๊ด ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อหาประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย $7.50-$12.00/hr และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อภายหลังจากจบโครงการได้อีก 30 วัน โดยโครงการ Work and Travel USA ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Hotel&Resort National Park 01
Themepark 01
Fastfood 01
others 01

 


 

วัตถุประสงค์โครงการ Work and Travel USA

1 WT Resizeส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว    และการทำงานในอเมริกา
WT3 Resizeพัฒนาทักษะทางด้านภาษา    การสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
WT2 Resizeส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นรวมถึงเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ
WT4 Resizeฝึกฝนทักษะด้านการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต

btn-more info


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA

tick-blue
นักศึกษา ชาย-หญิง โสด
tick-blue
อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
tick-blue
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 หรือปริญญาโทชั้นปีที่ 1
tick-blue
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
tick-blue
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ American Learning)
tick-blue
มีความกระตือรือร้น, ขยัน, รับผิดชอบ, สามารถทำงานหนักได้ พร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้ประสบการณ์

 


SHARING EXPERIENCE


แชร์ประสบการณ์

น้องโน๊ต กนกพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Great Wolf Lodge, Mason, OH
Summer Work and Travel in 2017
น้องอ๋อง ธนกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Country Inn & Suites, Traverse City, MI
Summer Work and Travel in 2017
น้องโชคดี ธนวิชญ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Great Wolf Lodge, Mason, OH
Summer Work and Travel in 2017
Generic placeholder image

Call Us

086-3201990, 081-7141001
Generic placeholder image

Chat with Us

alc16