SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND
(โครงการเข้าค่ายช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน)

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 อายุตั้งแต่ 10-17 ปี ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์โดยการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา เปิดโลกกว้างและรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน โดยเฉพาะประเทศนิวซีแลนด์…ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวซีกโลกใต้และทัศนศึกษาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในเมืองนั้นด้วย

 


ประโยชน์ที่ได้รับ

tick-blue
Buddy Program ทำให้น้องๆ กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ และได้เพื่อนเป็นชาวนิวซีแลนด์
tick-blue
เรียนรู้ที่จะปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ทั้งการใช้ชีวิตในบ้านโฮสแฟมิลี่ (Host Family) และที่โรงเรียน
tick-blue
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์
tick-blue
ได้ทัศนศึกษาดูภูมิประเทศของประเทศนิวซีแลนด์อันสงบและสวยงาม
 tick-blue
เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และสามารถดูแลตนเองได้เมื่อต้องอยู่ห่างจากครอบครัว
 tick-blue
นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถศึกษาต่อได้ทันทีเมื่อจบโครงการ

btn-more info


 

 

btn-more info


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เตรียมเอกสาร

ยื่นเรื่องขอวีซ่า

ปฐมนิเทศน์กับทีมงาน

packing

เตรียมตัวเดินทาง

btn-more info


โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ Summer Camp 2018

btn-more info


SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND 2017

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม – 11 เมษายน 2560 บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง ร่วมกับโรงเรียน Pukekohe High School ได้จัดโครงการ Summer Camp ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับน้องๆ อายุ 10-17 ปีขึ้นที่เมือง Pukekohe ประเทศนิวซีแลนด์ โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับไปมากมาย ทั้งการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวนิวซีแลนด์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมป์ (Host Family) และท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลโรงเรียน

summer1 Pukekohe High School

camera-icon ชมภาพบรรยากาศ

SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND 2016

summer_gallery เมื่อวันที่ 19 มีนาคม – 16 เมษายน 2559 บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง ร่วมกับโรงเรียน Pukekohe Intermediate/High School ได้จัดโครงการ Summer Camp ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับน้องๆ อายุ 10-17 ปีขึ้นที่เมือง Pukekohe ประเทศนิวซีแลนด์ โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับไปมากมาย ทั้งการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวนิวซีแลนด์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมป์ (Host Family) และท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลโรงเรียน

summer2 Pukekohe Intermediate School
summer1 Pukekohe High School

camera-icon ชมภาพบรรยากาศ
Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99