SUMMER CAMP IN CANADA, NEW ZEALAND, USA
(โครงการเข้าค่ายช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
ณ ประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา)

โครงการเข้าค่ายช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 อายุตั้งแต่ 12-17 ปี ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา เปิดโลกกว้าง และรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ประเทศนั้นๆ ร่วมกับนักเรียนพื้นเมือง ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ ต่างชาติ

 


 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

tick-blue เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ tick-blue เรียนรู้และฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
tick-blue ฝึกความรับผิดชอบและการดูแลตนเอง tick-blue เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
tick-blue พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริงกับเจ้าของภาษา tick-blue ร่วมสนุกกับกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ
tick-blue เรียนรู้วิถีชีวิตของชนพื้นเมือง tick-blue สร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติ
tick-blue ทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนั้นๆ

btn-more info


 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ

2. เตรียมเอกสาร

3. ยื่นเรื่องขอวีซ่า

4. ปฐมนิเทศน์กับทีมงาน

5. เตรียมตัวเดินทาง

btn-more info


SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND 2018

เมื่อวันที่ 11 – 31 มีนาคม 2561 บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัดร่วมกับโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงเรียน Fairfield Intermediate School ได้จัดโครงการ Summer Camp ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้นที่เมืองฮามิลตัน (Hamilton) ประเทศนิวซีแลนด์ โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับไปมากมาย ทั้งการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวนิวซีแลนด์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมป์ (Host Family) และท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลโรงเรียน

Fairfield Intermediate School

camera-icon ชมภาพบรรยากาศ

SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND 2017

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม – 11 เมษายน 2560 บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง ร่วมกับโรงเรียน Pukekohe High School ได้จัดโครงการ Summer Camp ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับน้องๆ อายุ 10-17 ปีขึ้นที่เมือง Pukekohe ประเทศนิวซีแลนด์ โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับไปมากมาย ทั้งการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวนิวซีแลนด์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมป์ (Host Family) และท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลโรงเรียน

summer1 Pukekohe High School

camera-icon ชมภาพบรรยากาศ

SUMMER CAMP IN NEW ZEALAND 2016

summer_gallery เมื่อวันที่ 19 มีนาคม – 16 เมษายน 2559 บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง ร่วมกับโรงเรียน Pukekohe Intermediate/High School ได้จัดโครงการ Summer Camp ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับน้องๆ อายุ 10-17 ปีขึ้นที่เมือง Pukekohe ประเทศนิวซีแลนด์ โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับไปมากมาย ทั้งการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ชาวนิวซีแลนด์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมป์ (Host Family) และท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลโรงเรียน

summer2 Pukekohe Intermediate School
summer1 Pukekohe High School

camera-icon ชมภาพบรรยากาศ
Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99