เมืองอื่นๆ - OTHERS

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,320 USD $3,240 USD $7,680 USD $5,376 USD

San Diego, California รับส่วนลด 25-30% สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครภายในเดือน ธันวาคม 2560 (เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ภายในปี 2560)

More Info

$2,295 USD $4,590 USD

More Info

$3,660 USD $2,460 USD $7,080 USD $4,680 USD

โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

More Info

$3,276 USD $5,685 USD

Honolulu, Hawaii

More Info

$2,775 USD $2,636 USD $5,550 USD $5,272 USD

Portland, Oregon รับส่วนลดค่าเรียน 5% หากลงเรียน 2 เดือนขึ้นไป

More Info

See All Location

Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99