เมืองอื่นๆ - OTHERS

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,014 USD $8,028 USD

** Portland, Oregon **

 • Academic English (AEP)
 • Portland State University Pathway
 • Communication and Culture (CCP)
 • Academic Communication for Graduate Students
 • Study Abroad (SA)

More Info

$3,900 USD $1,920 USD $7,560 USD $2,760 USD

** Aventura, Florida **

โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น

 • General English
 • TOEFL® iBT complete
 • Intensive English

More Info

$3,900 USD $2,460 USD $7,560 USD $4,800 USD

** Atlanta, Georgia **

โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น

 • General English
 • TOEFL® iBT complete
 • Intensive English

More Info

$3,900 USD $2,460 USD $7,560 USD $3,720 USD

** Fort Lauderdale, Florida **

โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น

 • General English
 • TOEFL® iBT complete
 • Intensive English

More Info

$3,276 USD $5,685 USD

Honolulu, Hawaii

More Info

$4,320 USD $3,240 USD $7,680 USD $5,376 USD

San Diego, California รับส่วนลด 25-30% สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครภายในเดือน ธันวาคม 2560 (เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ภายในปี 2560)

More Info

$2,775 USD $2,636 USD $5,550 USD $5,272 USD

Portland, Oregon รับส่วนลดค่าเรียน 5% หากลงเรียน 2 เดือนขึ้นไป

More Info

See All Location

Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99