ลอสแองเจลิส - Los Angeles

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,200 USD $3,050 USD $7,920 USD $5,700 USD

  • General English
  • IELTS/TOEFL Exam Preparation
  • English for Academic Purposes/University Pathways
โปรโมชั่นลงเรียน 5 สัปดาห์ รัปฟรี! อีก 1 สัปดาห์

More Info

$2,700 USD $4,800 USD

  • English as a Second Language (ESL)
  • TOEFL Class
  • Conversation Class
  • Business English
  • University Preparation
  • English Through American Culture
  • American Communication

More Info

$1,970 USD $3,590 USD

More Info

$1,850 USD $3,700 USD

More Info

See All Location

Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99