ลอนดอน - London

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
£3,000 GBP £2,250 GBP £5,160 GBP £3,870 GBP
  • General English
  • Business English
  • IELTS

More Info

Back to top

เคมบริดจ์ - Cambridge

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
£3,000 GBP £2,250 GBP £5,160 GBP £3,870 GBP
  • General English
  • IELTS

More Info

Back to top

ไบรตัน - Brighton

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
£2,880 GBP £2,160 GBP £4,680 GBP £3,510 GBP
  • General English
  • IELTS

More Info

Back to top

แคนเทอร์เบอรี่ - Canterbury

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
£2,940 GBP £2,205 GBP £4,920 GBP £3,690 GBP
  • General English
  • IELTS

More Info

Back to topแชร์ประสบการณ์จากน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ

น้องนัท ภัทรจาริน
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
สถาบัน Stafford House, London
Study Abroad in England
น้องเอล่า
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องมิ้ง ศุภรดา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องชาง วิชัย
Graphic Designer
สถาบัน NYLC, New York
Study Abroad in USA
น้องเมย์ พิริญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องแซน น้องเซม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องจริงจริง จิณภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน Columbia West College, L.A.
Study Abroad in USA
น้องกรีซ กานต์รวี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องเบลล์ อัจฉริยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องจั๊บ ปาณิสา
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องเยลลี่ ศศิพัชร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบัน Stafford House, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องเบนซ์ วุฒิชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบัน ELI, San Francisco
Study Abroad in USA