เวลลิงตัน - Wellington

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,740 NZD $3,240 NZD $9,360 NZD $6,240 NZD

Full Time 23 ชั่วโมง/สัปดาห์

More Info

See All Location

Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99