ไครเชิร์ท - Christchurch

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,140 NZD $3,648 NZD $8,280 NZD $7,008 NZD

Full-time 23 ชั่วโมง/สัปดาห์

  • English for General Purposes
  • IELTS exam preparation
  • TESOL
  • English for Specialist Subject Areas

More Info

$3,960 NZD $3,120 NZD $7,440 NZD $5,520 NZD

20 ชั่วโมง/สัปดาห์

  • General English
  • IELTS Preparation

More Info

See All Location

Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99