ควีนส์ทาวน์ - Queenstown

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,740 NZD $9,000 NZD $6,936 NZD Full Time 25 ชั่วโมง/สัปดาห์

More Info

Back to top

โอ๊คแลนด์ - Auckland

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,560 NZD $4,140 NZD $9,120 NZD $7,440 NZD
 • English Academy
 • TESOL Academy
 • Business Academy
 • Film Academy
 • Digital Media Academy
 • Technology Academy
 • Health Academy

More Info

$4,320 NZD $3,360 NZD $8,160 NZD $6,480 NZD
 • General English
 • IELTS Preparation
 • Diploma

More Info

$4,740 NZD $3,240 NZD $9,360 NZD $6,240 NZD
 • General English
 • Business English
 • IELTS
 • Cambridge FCE/CAE
 • TESOL/TECSOL/CELTA

More Info

$5,220 NZD $10,440 NZD
 • General English
 • Academic English Programmes
 • Pathway Programmes
 • Teaching Programmes and Tests
 • IELTS Programmes and Tests

More Info

$4,140 NZD $3,648 NZD $8,280 NZD $7,008 NZD Full-time 23 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • English for General Purposes
 • IELTS exam preparation
 • TESOL
 • English for Specialist Subject Areas
 • High School Preparation
 • Study and Work

More Info

$4,740 NZD $3,300 NZD $9,000 NZD $6,600 NZD Full-Time Intensive 25 ชั่วโมง/สัปดาห์

More Info

$4,440 NZD $3,360 NZD $8,880 NZD $6,360 NZD Intensive 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

More Info

Back to top

ดะนิดิน - Dunedin

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$5,244 NZD $10,488 NZD

More Info

Back to top

โรโตรัว - Rotorua

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,740 NZD $8,880 NZD

More Info

Back to top

เวลลิงตัน - Wellington

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,740 NZD $3,240 NZD $9,360 NZD $6,240 NZD Full Time 23 ชั่วโมง/สัปดาห์

More Info

Back to top

ไครเชิร์ท - Christchurch

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,140 NZD $3,648 NZD $8,280 NZD $7,008 NZD Full-time 23 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • English for General Purposes
 • IELTS exam preparation
 • TESOL
 • English for Specialist Subject Areas

More Info

$3,960 NZD $3,120 NZD $7,440 NZD $5,520 NZD 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • General English
 • IELTS Preparation

More Info

Back to topแชร์ประสบการณ์จากน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ

น้องนัท ภัทรจาริน
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
สถาบัน Stafford House, London
Study Abroad in England
น้องเอล่า
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องมิ้ง ศุภรดา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องชาง วิชัย
Graphic Designer
สถาบัน NYLC, New York
Study Abroad in USA
น้องเมย์ พิริญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องแซน น้องเซม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องจริงจริง จิณภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน Columbia West College, L.A.
Study Abroad in USA
น้องกรีซ กานต์รวี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องเบลล์ อัจฉริยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องจั๊บ ปาณิสา
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องเยลลี่ ศศิพัชร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบัน Stafford House, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องเบนซ์ วุฒิชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบัน ELI, San Francisco
Study Abroad in USA