เรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลีย
(STUDY ABROAD IN AUSTRALIA)

Australia ให้ทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ โดยมีให้เลือกมากกว่า 1,200 สถาบัน และ มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 22,000 หลักสูตร น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงระดับฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training, VET) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษและการศึกษาระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย) แม้แต่ช่วงที่ทำงานหรือท่องเที่ยวที่นี่ น้อง ๆ ยังสามารถศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเลือกเรียนหลักสูตรสั้น ๆ ได้   นอกจากนี้กฎหมายของประเทศออสเตรเลียยังส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและการ คุ้มครองนักศึกษาต่างชาติที่ครอบคลุม ไม่ว่าเราจะเลือกศึกษาในหลักสูตรใดหรือจะศึกษาเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม

 

 How to apply to study in Australia

aus_how

 

การจะเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้น น้อง ๆ ต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา และยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) จากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนหลายอย่าง อาทิเช่น:

ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดและสถาบันใด

 • ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ในสถาบันที่คุณต้องการ
 • ได้รับและตอบรับจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer)
 • ได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment – COE) เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์การเข้าเรียน ที่คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งในการสมัครเข้าเรียนในสถาบัน และการยื่นขอวีซ่า ซึ่งได้แก่:

 • เกณฑ์ทางวิชาการ
 • เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานด้านการเงินสำหรับใช้ในการศึกษา
 • ต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)
  (** ข้อมูลจาก gov.au)

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี! โทร. 081-5660008, 094-4190044

btn-more info


ซิดนีย์ - Sydney

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$3,360 AUD $6,720 AUD

อัพเดท! ราคาปี 2019

 • General English
 • Cambridge Exam Preparation
 • IELTS Intensive Academic Preparation
 • Teach English Courses

More Info

$4,080 AUD $2,280 AUD $8,160 AUD $4,560 AUD
 • General English
 • Academic English
 • IELTS Preparation

More Info

$4,440 AUD $3,600 AUD $8,400 AUD $6,480 AUD

More Info

Back to top

บริสเบน - Brisbane

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$4,080 AUD $8,160 AUD

More Info

N/A N/A N/A

More Info

$4,200 AUD $3,360 AUD $7,920 AUD $6,000 AUD

More Info

Back to top

เมลเบิร์น - Melbourne

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
$3,840 AUD $2,600 AUD $7,680 AUD $5,200 AUD

โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่สมัครเรียนภายใน 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น

 • Smarter General English
 • IELTS Preparation
 • IELTS Review
 • EAP

More Info

$4,140 AUD $3,360 AUD $7,800 AUD $6,000 AUD

More Info

Back to top

โกลด์โคส - Gold Coast

สถาบัน
3 เดือน
6 เดือน
รายละเอียดและโปรโมชั่น
N/A N/A N/A

More Info

Back to topแชร์ประสบการณ์จากน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ

น้องนัท ภัทรจาริน
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
สถาบัน Stafford House, London
Study Abroad in England
น้องเอล่า
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องมิ้ง ศุภรดา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องชาง วิชัย
Graphic Designer
สถาบัน NYLC, New York
Study Abroad in USA
น้องเมย์ พิริญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องแซน น้องเซม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องจริงจริง จิณภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบัน Columbia West College, L.A.
Study Abroad in USA
น้องกรีซ กานต์รวี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องเบลล์ อัจฉริยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบัน NZLC, Auckland
Study Abroad in New Zealand
น้องจั๊บ ปาณิสา
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบัน ILSC, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องเยลลี่ ศศิพัชร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบัน Stafford House, San Francisco
Study Abroad in USA
น้องเบนซ์ วุฒิชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบัน ELI, San Francisco
Study Abroad in USA