บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

408/161 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

เปิดทำการ: วันอังคาร – เสาร์ 09.30 – 18.30 น.

โทร: 02-6190044, 086-3201990
แฟกซ์: 02-6190043

ติดต่อ Work&Travel โทร: 081-7141001 หรือ 086-3201990
ติดต่อ Au Pair โทร: 087-5660008
ติดต่อ Study Abroad โทร: 081-5660008 หรือ 094-4190044
ติดต่อ High School Exchange   
ติดต่อ Summer Camp

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS:
สถานีอารีย์ ทางออก 4
รถเมล์: สาย 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 54, 59, 74, 77, 92, 97, 155, 177, 204, 502, 503, 509, 510, 547, A2 (จากสนามบินดอนเมือง)
ลงป้ายพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม)


American Learning Co., Ltd.

408/161 Phaholyothin Place Building 39th Floor
Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

Open: Tuesday – Saturday 09.30am – 06.30pm

Tel: (+66) 2-6190044, (+66) 81-5660008
Fax: (+66)2-6190043

Work and Travel Tel: (+66) 81-7141001, (+66) 86-3201990
Au Pair Tel: (+66) 87-5660008
Study Abroad Tel: (+66) 81-5660008, (+66) 94-4190044
High School Exchange
Summer Camp

Directions
By Sky Train (BTS):
 Ari Station, Exit 4
By Bus: No. 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 54, 59, 74, 77, 92, 97, 204, 502, 503, 509, 510, 547, A2 (from Don Mueang International Airport)
Bus Stop Name: Phaholyothin Soi 8 (Soi Sai Lom)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.