ค่าใช้จ่ายของโครงการ ออแพร์

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ :  6,000 บาท (Non-refundable)
ค่าธรรมเนียมโครงการออแพร์ :  43,900 บาท (Non-refundable)
(ชำระภายหลังตอบตกลงเลือก host family แล้ว)
ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบ Premium :  ฟรี – ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ :  ฟรี – ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ค่าที่พัก / อาหาร :  ฟรี – มีห้องนอนส่วนตัว

***ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $160 ซึ่งผู้สมัครจะต้องชำระโดยตรงกับทางสถานทูตอเมริกา***

 

HOT PROMOTION !

ลงทะเบียนสัมมนาโครงการออแพร์ วันนี้
รับส่วนลดค่าสมัคร 2,000 บาท !!!

btn_apply


“ไม่มีค่าประกันโครงการ”


สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

GET

รายได้ประมาณ $10,000 ต่อปี, ทุนการศึกษา
โอกาสในการพัฒนาภาษา

FREE

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ที่พักและอาหาร
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 

tick-blue
โอกาสในการทำงานและใช้ชีวิตในอเมริกาเป็นเวลา 1 – 2 ปี
tick-blue
รับเบี้ยเลี้ยงรายสัปดาห์ $195.75 รวมเป็นรายได้ประมาณ $10,000 ต่อปี
tick-blue
รับทุนการศึกษา $500  จาก host family
tick-blue
พัฒนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
tick-blue
เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน
tick-blue
ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
tick-blue
เรียนรู้การใช้ชีวิต และพบเพื่อนใหม่มากมาย
tick-blue
พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน โดยออแพร์จะมีห้องนอนส่วนตัวเป็นสัดส่วน
tick-blue
ฟรี อาหารและที่พักตลอดระยะเวลาของโครงการ
tick-blue
ฟรี ตั๋วครื่องบินระหว่างประเทศทั้งไปและกลับ
tick-blue
ฟรี ตั๋วครื่องบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางสู่บ้าน host family
tick-blue
ฟรี ค่าโรงแรมที่พักในระหว่างการปฐมนิเทศที่ รัฐนิวเจอร์ซี่ เป็นเวลา 3-4 วัน
tick-blue
ฟรี ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบ PREMIUM ตลอดระยะเวลาของโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการออแพร์
พร้อมสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ฟรี!!

สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพ

เปิดทำการทุก วันอังคาร – เสาร์ เวลา 9.30 – 18.30 น.
โทร. 02-6190044, 087-5660008
Line id: aupair.alc

บริษัท อเมริกันเลิร์นนิ่ง จำกัด
408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
อยู่ใกล้ BTS อารีย์ ทางออก4

ALC-MAP-eng

 

เชียงใหม่

ติดต่อ พี่มะเหมี่ยว
Line ID: evameaw

 

หาดใหญ่

ติดต่อ พี่แอมแปร์
โทร. 089-7266565
Line id: august10studio

สำนักงานย่อย August 10
232 ถนนสามชัย ต. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
ดูแผนที่

 

ขอนแก่น

ติดต่อ พี่ทีน่า
โทร. 086-7331747
Line id: salacjit

ap_partner_kk

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 087-5660008

btn_apply


QUESTIONS & ANSWERS

q อายุ 26 ปี แล้ว สมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair ได้หรือไม่?
a ผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะต้องตอบตกลงเลือก Host Family และเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะอายุครบ 27 ปีบริบูรณ์ โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 26 ปี 4 เดือน ในกรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็ก สำหรับกรณีผู้ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กแล้ว หรือเรียนจบทางด้านศึกษาศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี 6 เดือน

q ระยะเวลาของโครงการออแพร์ สามารถอยู่ในอเมริกาได้นานที่สุดเท่าไร?
a ระยะเวลาของเป็นออแพร์ขั้นต่ำคือ 12 เดือน และสามารถต่อระยะเวลาในปีที่สองได้ โดยเรียกว่าช่วง Extension ซี่งออแพร์จะต้องจบโครงการในปีที่ 1 แบบครบบรบูรณ์ ซึ่งจะมีสิทธิ์เลือกต่อเวลาได้ 6เดือน 9เดือน หรือ 12เดือน พร้อมกันนี้ ออแพร์ยังสามารถท่องเที่ยวต่อในอเมริกาภายหลังจบโครงการแล้วอีกสูงสุด 30 วันอีกด้วย

q ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการออแพร์เพื่อเป็น Host Family เป็นอย่างไร?
a AuPairCare มีการตรวจสอบ Host Family ทุกครอบครัวก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยครอบครัววอเมริกันส่วนใหญ่จะมีมนุษยสัมพันธ์ดี และยินดีรับออแพร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของของครัว โดยทุกครอบครัวจะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามที่ the U.S. Department of State หรือรัฐบาลอเมริกากำหนด ซึ่ง Host Family ตกลงให้ออแพร์ทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยครอบครัวที่จะมาเป็น Host Family จะต้องเป็น American Citizen หรือ Permanent Resident และมีห้องพักส่วนตัวให้สำหรับออแพร์

q ออแพร์สามารถเลือกรัฐที่ต้องการไปอยู่ได้หรือไม่?
a โครงการออแพร์มี Host Family อยู่ในหลากหลายรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐจะมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ออแพร์ไม่สามารถเลือกเฉพาะที่ใดที่หนึ่งได้โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก Host Family ที่จะเข้ามาสัมภาษณ์จะมาจากหลากหลายที่ ออแพร์ควรเลือกครอบครัวที่เหมาะสมกับลักษณนิสัย และความสามารถขอออแพร์ ซึ่งควรเน้นที่การดูแลเด็กเป็นสำคัญ การตอบตกลงหรือปฏิเสธการขอแมทช์กับ Host Family จะขึ้นอยู่กับตัวออแพร์เอง แต่ควรจะต้องมีเหตุผลอันสมควรในการตอบปฏิเสธ แต่หากน้องๆออแพร์ที่มีรัฐที่อยากไปเยือน สามารถใช้วันพักร้อน 10 วันต่อปี เพื่อไปเที่ยวได้ หรือสามารถเที่ยวต่อหลังจากจบโครงการได้ 30 วันค่ะ

q หลังจากออนไลน์โปรไฟล์จะต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะแมทช์กับ Host Family?
a ระยะเวลาในการออนไลน์จนกระทั่งแมทช์จะขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์กับ Host Family คุณสมบัติ และประสบการณ์ของออแพร์ ซึ่งออแพร์จะมีระยะเวลาในการออนไลน์เอกสารสูงสุด 1 ปี นับจากวันที่เริ่มออนไลน์ ซึ่งหลังจากตอบตกลงแมทช์กับครอบครัวเรียบร้อยแล้ว ต้องตกลงวันเดินทาง และเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอวีซ่า ซึ่งจะใช้เวลาในการเตรียมประมาณ 4 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อยก่อนการเดินทาง

q สามารถออกจากโครงการออแพร์ก่อนครบกำหนดสัญญาได้หรือไม่?
a สัญญาขั้นต่ำของการเข้าร่วมโครงการคือ 12 เดือน แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องออกจากโครงการก่อนครบกำหนด ออแพร์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา และดูแลเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง โดยหากออแพร์ไม่สามารถจบโครงการแบบบริบูรณ์ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการออแพร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกในอนาคต

q หากมีปัญหาระหว่างเป็นออแพร์ในประเทศอเมริกาจะทำอย่างไร?
a ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการออแพร์ในประเทศสหรัฐอเมริกากับบริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ภายใต้ AuPairCare ออแพร์ทุกท่านจะมีที่ปรึกษา หรือ Area Director คอยให้ความช่วยเหลือหากต้องการคำปรึกษา โดยน้องๆออแพร์สามารถปรึกษาทีมงานออแพร์ของ บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง ได้ตลอดระยะเวลาของโครงการด้วยช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ เฟสบุ๊ค สไกป์ หรือ ไลน์ เพื่อขอคำปรึกษาทั้งด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และการดูแลเด็กในรูปแบบของครอบครัวอเมริกัน ทีมงานทุกคนที่ดูแลโครงการออแพร์ มีประสบการณ์จริงในการเป็นออแพร์ และยินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้น้องๆมั่นใจว่าสามารถประสบความสำเร็จกับโครงการ ได้อย่างมีความสุข
See our Aupair
ออแพร์ – เนย์ ณัฐวดี
Au Pair in Bowie, Maryland
with Sillivan Family
ออแพร์ – จอย อรพรรณ
Au Pair in Sherwood, Oregon
With Johnson Family