AUPAIR IN USA
LET’S GO TO AMERICA

โครงการออแพร์ (AuPair) คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดย AuPair จะทำงานเป็นผู้ดูแลเด็ก รับค่าตอบแทนรวมประมาณ $10,000 ต่อปี พร้อมทุนการศึกษา $500 เพื่อศึกษาต่อ และได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
      โครงการ ออแพร์ (AuPair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(United Department of States – USDOS) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้เยาวชนจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี ภายใต้วีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอย่างแน่นอน โดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการ ออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันท้ายโครงการ Au Pair อีกด้วย

tick-blue
ฟรี ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สำหรับออแพร์ทุกคน
tick-blue
ฟรี ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบครบวงจร ตลอดการเข้าร่วมโครงการออแพร์
tick-blue
ฟรี อาหารและที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกัน
tick-blue
ฟรี ทุนการศึกษา $500 ต่อปี โดยออแพร์สามารถเลือกเรียนได้ตามวิชาที่สนใจ
tick-blue
ออแพร์จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับคนอเมริกัน
tick-blue
สัญญาทำงานของออแพร์ คือ 1 – 2 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา
tick-blue
ออแพร์มีวันลาพักร้อน 10 วัน ต่อปี
tick-blue
รายได้ของออแพร์ ประมาณ $10,000 ต่อปี

สอบถาม โครงการ ออแพร์ (Au Pair) เพิ่มเติม โทร 087-5660008

btn_apply

 


 

AUPAIR ’S LIFE

life-work

WORK

  Au Pair ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี ด้วยวีซ่าประเภท J-1 (Exchange Visitor) โดยออแพร์จะได้รับค่าตอบแทนมากกว่า$10,000ต่อปี

life-travel

TRAVEL

  Au Pair เปิดโอกาสท่องเที่ยวทั่วสหรัฐอเมริกา พร้อมวันพักร้อนอีก 2 สัปดาห์ ต่อปี และ ออแพร์สามารถท่องเที่ยวต่อในอเมริกาหลังจากจบโครงการได้อีกไม่เกิน 30 วัน

life-study

STUDY

 Au Pair ได้รับทุนการศึกษา $500 ต่อปี จากครอบครัวชาวอเมริกัน สำหรับเรียนต่อในสิ่งที่สนใจในสถาบันที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

life-live-in-usa

LIVE IN USA

  Au Pair จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวอเมริกัน พร้อมที่พัก และอาหารฟรี โดยโฮสแฟมิลี่ที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากออแพร์แคร์

 


 

AU PAIR BY AMERICAN LEARNING

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด เปิดทำการตั้งแต่ปี 2003 และมีประสบการณ์ในการดูแล โครงการ ออแพร์ มากว่า 13 ปี เราดูแลผู้เข้าร่วม โครงการออแพร์ อย่างมืออาชีพ พร้อมทีมสนับสนุนในทุกด้าน ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ออแพร์ การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการติดต่อประสานงานต่างๆ โดยมี AuPairCare by Intrax เป็นพาร์ทเนอร์ ซึ่ง AuPairCare เป็นหนึ่งในเอเจนซี่แรกที่ดำเนินการโครงการออแพร์มาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 โดยมี ออแพร์ จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโครงการมาแล้วมากกว่า 55,000 คน และยังมีผู้ได้รับรางวัล Au Pair of the Year Award in 2015 โดย AuPairCare ยังทำหน้าที่คัดเลือกโฮสแฟมิลี่ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ U.S. Department of States และเป็นสปอนเซอร์วีซ่าเพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการ ออแพร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินและ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบครบวงจรอีกด้วย

AupairCare J-1 Alliance Award IAPA

 

LOCAL SUPPORT IN USA

ผู้เข้าร่วม โครงการออแพร์ ทุกคน จะมีที่ปรึกษา หรือ Area Director ที่จัดหาโดย AuPairCareคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และดูแล ออแพร์ ตลอดระยะเวลาของโครงการ พร้อมจัดกิจกรรม Au Pair Meeting ให้ออแพร์ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบปะกับออแพร์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

 

 

btn-more info

 

See our Aupair
ออแพร์ – แก้ม ทิวาพร
Au Pair in Bellevue, WA
with Moshiri Family
ออแพร์ – จอย อรพรรณ
Au Pair in Sherwood, Oregon
With Johnson Family